Hippiás z Elidy citáty

3   19

Hippiás z Elidy

Datum narození: 443 př. n. l.
Datum úmrtí: 399 př. n. l.

Hippias z Elidy byl řecký předsokratovský filozof a vzdělanec, sofista, žák Hegesidamův, mladší současník Protagora.

Citáty Hippiás z Elidy


„Zákony trestají pomlouvače tak jako zloděje, ačkoli nás okrádají o nejkrásnější majetek - přátelství.“

„Osočování je hrozná věc. V zákonech však není zapsán žádný trest proti osočovatelům jako proti zlodějům, kteří kradou přátelství, statek nejcennější.“

„Zákon, jsa tyranem lidí, vnucuje mnohé proti přírodě.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .