Hippiás z Elidy citáty

3   19

Hippiás z Elidy

Datum narození: 443 př. n. l.
Datum úmrtí: 399 př. n. l.

Hippias z Elidy byl řecký předsokratovský filozof a vzdělanec, sofista, žák Hegesidamův, mladší současník Protagora.

Citáty Hippiás z Elidy


„Zákony trestají pomlouvače tak jako zloděje, ačkoli nás okrádají o nejkrásnější majetek - přátelství.“

„Osočování je hrozná věc. V zákonech však není zapsán žádný trest proti osočovatelům jako proti zlodějům, kteří kradou přátelství, statek nejcennější.“

„Zákon, jsa tyranem lidí, vnucuje mnohé proti přírodě.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .