John Howe citáty

John Howe foto

5   10

John Howe

Datum narození: 21. srpen 1957
Datum úmrtí: 2. duben 1705

John Howe byl anglický puritánský nonkonformistický kazatel. Nějakou dobu působil jako kaplan v armádě Olivera Cromwella.

Citáty John Howe


„Jaká bláhovost děsit se myšlenky, že se vzdáme v jednom okamžiku celého svého života, když se nás nedotýká myšlenka, že se ho vzdáváme ponenáhlu kus za kusem.“

„Újma, kterou člověk učinil Božímu Majestátu, neměla být odčiněna nikým jiným, než člověkem, a nemohla být odčiněna nikým jiným než Bohem.“


„Nikdo nemůže s jistotou vědět, nebo by neměl dovozovat, o sobě nebo o jiných, dokud žije, že čas milosti jim docela pominul. Jelikož můžeme mít za to, že Bůh neurčil žádné pravidlo, podle kterého postupuje v obyčejných případech tohoto druhu, tak není nikdo, koho by nám určil, abychom podle něj v této věci mohli cokoliv rozsoudit. Nebylo by k ničemu, a nikomu by neprospělo to vědět; proto bylo nerozumné očekávat, že by Bůh ustanovil a zjevil jakékoliv pravidlo, podle kterého by to lidé mohli poznat.“

„Lidé, kteří nevěří na posmrtný život, jsou svolnými činiteli jakéhokoliv myslitelného zla a tragédií v životě tomto.“

„Představu, kterou si tedy můžeme učinit o Jeho slávě, je pouze taková, jakou můžeme mít o velikém svazku skrze stručný obsah, nebo o rozlehlé zemi skrze malou krajinu. [Bůh] nám o sobě dal pravé svědectví, ale ne plné; takové, které chrání naše představy – jsou-li jím vedeny – od bludu, ale ne od nevědomosti.“

„All in all, Tolkien fans are as varied, remarkable and marvelous as the books and the worlds that they share. They make me feel a little like a Hobbit who glimpses colourful strangers passing but has never left the Shire.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .