Karol Wojtyla citáty

Karol Wojtyla foto

6   2

Karol Wojtyla

Datum narození: 18. červenec 1879
Datum úmrtí: 18. únor 1941

Karol Wojtyła byl poručík Rakousko-uherské armády a polské armády mezi světovými válkami. Otec Karola Józefa Wojtyły, pozdějšího papeže Jana Pavla II..


„Lásku bez kříže nenajdeš, kříž bez lásky neuneseš.“

„Buďte tedy spokojeni se svými kněžími: milujte je, ctěte je, podporujte je a především se za ně modlete.“


„Přestože nešetříme prostředky k fyzickému uzdravení nemocných, stává se, že čas věnovaný návštěvám a poskytování úlevy lidem ležícím na lůžku utrpení považujeme za ztracený.“

„Rodina je školou míru.“

„Lidské tělo je komunikační nástroj ducha.“

„Ten, kdo se modlí, neztrácí duchapřítomnost ani tváří v tvář těm největším obtížím, protože si uvědomuje, že Bůh je s ním a v jeho otcovském náručí nalézá útočiště, klid a pokoj ducha. A navíc, otvíráme-li se v důvěře Bohu, otvíráme se velkoryseji i bližním, a jsme tedy schopnější stavět svůj život na Božím plánu.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .