Konrad Lorenz citáty

Konrad Lorenz foto

6   2

Konrad Lorenz

Datum narození: 7. listopad 1903
Datum úmrtí: 27. únor 1989

Konrad Zacharias Lorenz byl rakouský zoolog, zakladatel moderní etologie. Narodil se v Altenbergu nedaleko Vídně a ve Vídni pak vystudoval medicínu, protože si to přál jeho otec Adolf Lorenz , významný rakouský ortoped a rodák z Vidnavy. Na univerzitě jej anatomii učil Ferdinand Hochstetter, kterého on sám označoval za výborného anatoma a embryologa a který jej přivedl ke srovnávací anatomii. Metody, které se naučil na srovnávací anatomii, pak používal i při výzkumu chování zvířat. Zájem o živou přírodu ho přivedl ke studiu zoologie a psychologie. Za předmět svého bádání si zvolil fyziologii chování zvířat a stal se zakladatelem nové biologické disciplíny - etologie. Po 2. světové válce založil a později vedl Ústav Maxe Plancka pro fyziologii v Seewiesenu u Starnbergu. Působil i jako profesor na univerzitě v Münsteru a v Mnichově.

Studoval zejména instinktivní chování u husy velké a kavky obecné . Byl učitelem významného českého zoologa Zdeňka Veselovského. V roce 1973 mu byla udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu.

Citáty Konrad Lorenz


„Neexistují chytrá nebo hloupá zvířata - jsou nižší a vyšší zvířata. Pro mne je každé zvíře jen trochu méně nadaný kolega, který je mi sympatický.“

„Zakaždým, keď sa ku mne približujú zvieratá a blížia sa nie preto, že si ma nevšimli, ale práve preto, lebo ma zbadali alebo začuli, zmocňuje sa ma pocit, že aspoň na okamih nie som vyhnaný z raja.“


„Člověk je jediné zvíře, které je ochotno uvěřit každé volovině.“

„Na takovém čistě pozorovacím životě a práci s divoce žijícími zvířaty je nádherné, jak jsou sama zvířata úžasně líná. Nesmyslný pracovní shon moderního civilizovaného člověka, kterému dokonce chybí čas na vytvoření vlastní kultury, je zvířatům naprosto cizí.“

„Schopnost a sklon způsobit škodu, jsou u vyšších zvířat bohužel přímo úměrné jejich duchovní výši.“

„Na takovém čistě pozorovacím životě a práci s divoce žijícími zvířaty je nádherné, jak jsou sama zvířata úžasně líná. Nesmyslný pracovní shon moderního civilizovaného člověka, kterému dokonce chybí čas na vytvoření vlastní kultury, je zvířatům naprosto cizí.“

„Philosophers are people who know less and less about more and more, until they know nothing about everything. Scientists are people who know more and more about less and less, until they know everything about nothing.“

„There is no faith which has never yet been broken, except that of a truly faithful dog“


„The truth about an animal is far more exciting and altogether more beautiful than all the myths woven about it.“ Lads Before the Wind: Diary of a Dolphin Trainer

„The bond with a dog is as lasting as the ties of this Earth can ever be.“

„Barking dogs occasionally bite, but laughing men hardly ever shoot.“

„I have found the missing link between the higher ape and civilized man: It is we.“


„The human soul is very much older than the human mind.“

„The missing link between animals and the real human being is most likely ourselves.“

„Every scientist should, after all, regard it as his duty to tell the public, in a generally intelligible way, about what he is doing“ King Solomon's Ring

„Devo tuttavia confessare che, nel mio sentimentalismo, sono profondamente commosso e ammirato di fronte a quel lupo che “non può” azzannare la gola dell’avversario, e ancor più di fronte all’altro animale, che conta proprio su questa sua reazione! Un animale che affida la propria vita alla correttezza cavalleresca di un altro animale! C’è proprio qualcosa da imparare anche per noi uomini! Io per lo meno ne ho tratto una nuova e più profonda comprensione di un meraviglioso detto del Vangelo che spesso viene frainteso, e che finora aveva suscitato in me solo una forte resistenza istintiva: «Se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra...». L’illuminazione mi è venuta da un lupo: non per ricevere un altro schiaffo devi offrire al nemico l’altra guancia, no, devi offrirgliela proprio per impedirgli di dartelo!“ King Solomon's Ring

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .