Konrad Lorenz citáty

Konrad Lorenzfoto

7  8

Konrad Lorenz

Datum narození:7. listopad 1903
Datum úmrtí:27. únor 1989

Konrad Zacharias Lorenz byl rakouský zoolog, zakladatel moderní etologie. Narodil se v Altenbergu nedaleko Vídně a ve Vídni pak vystudoval medicínu, protože si to přál jeho otec Adolf Lorenz , významný rakouský ortoped a rodák z Vidnavy. Na univerzitě jej anatomii učil Ferdinand Hochstetter, kterého on sám označoval za výborného anatoma a embryologa a který jej přivedl ke srovnávací anatomii. Metody, které se naučil na srovnávací anatomii, pak používal i při výzkumu chování zvířat. Zájem o živou přírodu ho přivedl ke studiu zoologie a psychologie. Za předmět svého bádání si zvolil fyziologii chování zvířat a stal se zakladatelem nové biologické disciplíny - etologie. Po 2. světové válce založil a později vedl Ústav Maxe Plancka pro fyziologii v Seewiesenu u Starnbergu. Působil i jako profesor na univerzitě v Münsteru a v Mnichově.

Studoval zejména instinktivní chování u husy velké a kavky obecné . Byl učitelem významného českého zoologa Zdeňka Veselovského. V roce 1973 mu byla udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu.

Citáty Konrad Lorenz


Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo...
Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo...

Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo...


Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo...
Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .