Konrad Lorenz citáty

Konrad Lorenz foto

6   7

Konrad Lorenz

Datum narození: 7. listopad 1903
Datum úmrtí: 27. únor 1989

Konrad Zacharias Lorenz byl rakouský zoolog, zakladatel moderní etologie. Narodil se v Altenbergu nedaleko Vídně a ve Vídni pak vystudoval medicínu, protože si to přál jeho otec Adolf Lorenz , významný rakouský ortoped a rodák z Vidnavy. Na univerzitě jej anatomii učil Ferdinand Hochstetter, kterého on sám označoval za výborného anatoma a embryologa a který jej přivedl ke srovnávací anatomii. Metody, které se naučil na srovnávací anatomii, pak používal i při výzkumu chování zvířat. Zájem o živou přírodu ho přivedl ke studiu zoologie a psychologie. Za předmět svého bádání si zvolil fyziologii chování zvířat a stal se zakladatelem nové biologické disciplíny - etologie. Po 2. světové válce založil a později vedl Ústav Maxe Plancka pro fyziologii v Seewiesenu u Starnbergu. Působil i jako profesor na univerzitě v Münsteru a v Mnichově.

Studoval zejména instinktivní chování u husy velké a kavky obecné . Byl učitelem významného českého zoologa Zdeňka Veselovského. V roce 1973 mu byla udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu.

Citáty Konrad Lorenz

Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo... 1903 – 1989Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo... 1903 – 1989

Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo... 1903 – 1989

Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo... 1903 – 1989

Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo... 1903 – 1989


Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo... 1903 – 1989

Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo... 1903 – 1989


Konrad Lorenz foto
Konrad Lorenz21
Austrian zoologist, winner of the Nobel Prize in Physiolo... 1903 – 1989

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.