Miloš Pojar citáty

1   0

Miloš Pojar

Datum narození: 1940
Datum úmrtí: 23. leden 2012

Miloš Pojar byl český spisovatel, historik a bývalý diplomat. V letech 1990 až 1994 byl první československý a následně první český velvyslanec v Izraeli.

Citáty Miloš Pojar


„Islám nebyl vůči Židům zatížen obviněními takového rázu, jako tomu bylo u křesťanství, které Židy obviňovalo nejen z nepřijetí nové víry, ale kladlo jim za vinu smrt Ježíše. Z tohoto obvinění čerpal křesťanský antijudaismus po dvě tisíciletí (…) Přímé perzekuce Židů byly spíš výjimkou než pravidlem, měřeno rozpětím třinácti století islámské vlády od Mohameda do zániku Osmanské říše. V porovnání s křesťanským světem zde násilné konverze, vyhánění a vypovídání ze země, obviňování z rituální vraždy aj. existovaly v daleko menší míře. Obvinění z rituální vraždy islámský středověk neznal, přineslo ho až 19. století.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .