Pavel z Tarsu citáty

 Pavel z Tarsu foto

10   44

Pavel z Tarsu

Datum narození: 5 n. l.
Datum úmrtí: 67 n. l.
Další jména: Apoštol Pavol

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky Šaul, česky také Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jeho osudech vypráví Nový zákon. Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, vyjma zázraku obrácení na cestě do Damašku. Jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím. Proto je často považován za faktického zakladatele křesťanství. Podle tradice je autorem 14 listů Nového zákona, z nichž 7 se mu připisuje i dnes.

Citáty Pavel z Tarsu Pavel z Tarsu foto
Pavel z Tarsu10
raně křesťanský apoštol a misionář 5 – 67 Pavel z Tarsu foto
Pavel z Tarsu10
raně křesťanský apoštol a misionář 5 – 67 Pavel z Tarsu foto
Pavel z Tarsu10
raně křesťanský apoštol a misionář 5 – 67

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.