Pavel z Tarsu citáty

 Pavel z Tarsu foto
10  54

Pavel z Tarsu

Datum narození: 5 n. l.
Datum úmrtí: 67 n. l.
Další jména:Apoštol Pavol

Reklama

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky Šaul, česky také Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jeho osudech vypráví Nový zákon. Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, vyjma zázraku obrácení na cestě do Damašku. Jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím. Proto je často považován za faktického zakladatele křesťanství. Podle tradice je autorem 14 listů Nového zákona, z nichž 7 se mu připisuje i dnes.

Citáty Pavel z Tarsu

Reklama
Reklama
Dnešní výročí
Džaváharlál Néhrú foto
Džaváharlál Néhrú7
indický právník, státník a spisovatel, první premiér Indie 1889 - 1964
Vilém Iii. Oranžský foto
Vilém Iii. Oranžský1
princ oranžský, král Anglie, Skotska a Irska 1650 - 1702
Jean Paul foto
Jean Paul124
německý spisovatel 1763 - 1825
Gottfried Wilhelm Leibniz foto
Gottfried Wilhelm Leibniz7
německý filosof, vědec, matematik a teolog 1646 - 1716
Another 32 today anniversaries
Podobní autoři
 František Xavérsky foto
František Xavérsky7
španělský světec
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus67
raně křesťanský teolog a filozof
Klement Alexandrijský foto
Klement Alexandrijský5
křesťanský bohoslovec
Walter Trobisch foto
Walter Trobisch1
německý autor
Pierre Abélard foto
Pierre Abélard9
francouzský akademický filozof, teolog a vynikající logik
Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof
Georg Heym foto
Georg Heym1
německý spisovatel
Quintus Septimius Florens Tertullianus foto
Quintus Septimius Florens Tertullianus4
křesťanský bohoslovec
Maurice Blondel foto
Maurice Blondel4
francouzský filozof
Aristainetos1
starověký řecký apoštol