Pavel z Tarsu citáty

 Pavel z Tarsufoto

10  54

Pavel z Tarsu

Datum narození:5 n. l.
Datum úmrtí:67 n. l.
Další jména:Apoštol Pavol

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky Šaul, česky také Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jeho osudech vypráví Nový zákon. Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, vyjma zázraku obrácení na cestě do Damašku. Jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím. Proto je často považován za faktického zakladatele křesťanství. Podle tradice je autorem 14 listů Nového zákona, z nichž 7 se mu připisuje i dnes.

Citáty Pavel z Tarsu


 Pavel z Tarsu foto
Pavel z Tarsu10
raně křesťanský apoštol a misionář Pavel z Tarsu foto
Pavel z Tarsu10
raně křesťanský apoštol a misionář

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .