Pavel z Tarsu citáty

Pavel z Tarsu foto
13   88

Pavel z Tarsu

Datum narození: 5 n. l.
Datum úmrtí: 67 n. l.
Další jména: Apoštol Pavol

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס , česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon. Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, kromě zázraku obrácení na cestě do Damašku. Jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím. Proto je často považován za faktického zakladatele křesťanství. Podle tradice je autorem 14 listů Nového zákona, z nichž 7 se mu připisuje i dnes. Wikipedia

„Kdo si myslí že stojí, ať si dá pozor aby nepadl.“

—  Pavel z Tarsu, kniha Bible

Bible, 1. list Korinťanům, 10. kapitola, 12. verš

„Raduji se ze svého utrpení.“

—  Pavel z Tarsu, kniha Bible

Zdroj: Bible, list Koloským (1,24)

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch.“

—  Pavel z Tarsu, kniha Bible

Zdroj: Bible, První list Korintským, kapitola 13
Kontext: Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a znějící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.

„Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.“

—  Pavel z Tarsu, kniha Bible

Zdroj: Bible, První list Korintským, kapitola 13
Kontext: Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a znějící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Nerozumím vlastním činům.“

—  Pavel z Tarsu

Zdroj: [Harris, Thomas A., Já jsem OK, ty jsi OK, PRAGMA, Praha, 1997, 80-7205-508-9, 85]

„Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.“

—  Pavel z Tarsu

Zdroj: [Mevald Vodičková, Jarmila, 4 vdovy s českou krví, History revue, 2009, prosinec, 12, 54]

„Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil; Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.“

—  Paul of Tarsus, kniha First Epistle to the Corinthians

I Corinthians Ch. 13 (KJV) The word "Charity" is here used as a translation of the Latin Caritas, and the original Greek Agape, which were words for "Love", and used to denote the highest and most self-transcending forms of Love.
Variants: Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.
Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil; does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail; whether there are tongues, they will cease; whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away.
When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child; but when I became a man, I put away childish things. For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known.
And now abide faith, hope, love, these three; but the greatest of these is love.
I Corinthians Ch. 13 (NKJV)
If I speak in human and angelic tongues but do not have love, I am a resounding gong or a clashing cymbal. And if I have the gift of prophesy and comprehend all mysteries and all knowledge; if I have all faith so as to move mountains but do not have love, I am nothing. If I give away everything I own, and if I hand my body over so that I may boast but do not have love, I gain nothing.
Love is patient, love is kind. It is not jealous, [love] is not pompous, it is not inflated, it is not rude, it does not seek its own interests, it is not quick-tempered, it does not brood over injury, it does not rejoice over wrongdoing but rejoices with the truth. It bears all things, believes in all things, hopes all things, endures all things.
Love never fails. If there are prophecies, they will be brought to nothing; if tounges, they will cease; if knowledge, it will be brought to nothing. For we know partially and we prophesy partially, but when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I used to talk as a child, think as a child, reason as a child; when I became a man, I put aside childish things. At present, we see indistinctly, as in a mirror, but then face to face. At present I know partially; then I shall know fully, as I am fully known. So faith, hope, love remain, these three; but the greatest of these is love.
1 Corinthians Ch. 13 (NASB)
Now, there remain faith, hope, love, these three; but the greatest of these is love.
1 Corinthians 13:13, New World Translation http://www.watchtower.org/e/bible/1co/chapter_013.htm
First Epistle to the Corinthians
Kontext: Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil; Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.
When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.

„To the weak became I as weak, that I might gain the weak: I am made all things to all men, that I might by all means save some.“

—  Paul of Tarsus, kniha First Epistle to the Corinthians

I Corinthians 9:22 (KJV)
First Epistle to the Corinthians
Kontext: Though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews; to them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law; To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak: I am made all things to all men, that I might by all means save some.

„How unsearchable his judgments [are] and past tracing out his ways [are]! For “who has come to know Jehovah’s mind, or who has become his counselor?“

—  Paul of Tarsus, kniha Epistle to the Romans

Romans 11:33 http://www.jw.org/en/publications/bible/nwt/books/romans/11/, NWT
Epistle to the Romans
Kontext: O the depth of God’s riches and wisdom and knowledge! How unsearchable his judgments [are] and past tracing out his ways [are]! For “who has come to know Jehovah’s mind, or who has become his counselor?”

„For if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory.“

—  Paul of Tarsus, kniha Second Epistle to the Corinthians

2 Corinthians 3:1-16 https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+3&version=KJV;SBLGNT
Second Epistle to the Corinthians
Kontext: Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?
Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men: Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. And such trust have we through Christ to God-ward: Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God; Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.
 But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away: How shall not the ministration of the spirit be rather glorious?
For if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory. For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth. For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious.
Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech: And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not stedfastly look to the end of that which is abolished: But their minds were blinded: for until this day remaineth the same vail untaken away in the reading of the old testament; which vail is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart. Nevertheless when it shall turn to the Lord, the vail shall be taken away.

„For all have sinned, and come short of the glory of God“

—  Paul of Tarsus, kniha Epistle to the Romans

Romans 3:19-31
Epistle to the Romans
Kontext: Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.
But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets; Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference: For all have sinned, and come short of the glory of God; Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.
Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also: Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith.
Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.

„But their minds were blinded: for until this day remaineth the same vail untaken away in the reading of the old testament; which vail is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart. Nevertheless when it shall turn to the Lord, the vail shall be taken away.“

—  Paul of Tarsus, kniha Second Epistle to the Corinthians

2 Corinthians 3:1-16 https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+3&version=KJV;SBLGNT
Second Epistle to the Corinthians
Kontext: Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?
Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men: Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. And such trust have we through Christ to God-ward: Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God; Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.
 But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away: How shall not the ministration of the spirit be rather glorious?
For if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory. For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth. For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious.
Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech: And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not stedfastly look to the end of that which is abolished: But their minds were blinded: for until this day remaineth the same vail untaken away in the reading of the old testament; which vail is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart. Nevertheless when it shall turn to the Lord, the vail shall be taken away.

„God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;) And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus“

—  Paul of Tarsus

2:1-10 https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians+2&version=KJV;SBLGNT (KJV)
Epistle to the Ephesians
Kontext: And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.
But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;) And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus: That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autoři

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus65
raně křesťanský teolog a filozof
Sophronius Eusebius Hieronymus foto
Sophronius Eusebius Hieronymus11
katolický světec a lékař
Theodosius I. Veliký foto
Theodosius I. Veliký1
římský císař
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia8
starověký řecký filozof
Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius56
starověký římský básník
Svatý Ambrož foto
Svatý Ambrož8
biskup v Miláně; jeden ze čtyř původních církevních lékařů
Flavius Marcianus foto
Flavius Marcianus2
byzantský císař
Phaedrus foto
Phaedrus22
latinský bajkař a pravděpodobně trácký otrok
Aristofanés foto
Aristofanés14
starověký řecký dramatik
Dnešní výročí
Pablo Escobar foto
Pablo Escobar4
největší kolumbijský drogový baron a narkoterorista 1949 - 1993
Jaroslav Durych foto
Jaroslav Durych7
český básník, dramatik, esejista, lékař, náboženský spisova… 1886 - 1962
Romain Gary foto
Romain Gary10
francouzský spisovatel a diplomat 1914 - 1980
Edmond Rostand foto
Edmond Rostand6
francouzský spisovatel 1868 - 1918
Dalších 47 dnešních výročí
Podobní autoři
Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus65
raně křesťanský teolog a filozof
Sophronius Eusebius Hieronymus foto
Sophronius Eusebius Hieronymus11
katolický světec a lékař
Theodosius I. Veliký foto
Theodosius I. Veliký1
římský císař
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia8
starověký řecký filozof