Sophronius Eusebius Hieronymus citáty

Sophronius Eusebius Hieronymus foto

13   172

Sophronius Eusebius Hieronymus

Datum narození: 345
Datum úmrtí: 30. září 420
Další jména: Svatý Jeroným, Jeroným Hieronymus, Jeroným

Svatý Jeroným, původním jménem Sophronius Eusebius Hieronymus, byl významný křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny. Katolická církev jej řadí vedle sv. Ambrože, Augustina a Řehoře Velikého mezi čtyři velké západní církevní Otce.

Citáty Sophronius Eusebius Hieronymus


„Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.“

„Andělská duše touží být milována více než láskou.“


„Nejvíce je těch, kteří by chtěli stáčet víno lásky, aniž v sobě pěstují vinohrad citů.“

„Přítele hledáme dlouho, stěží ho nalézáme a těžko si ho udržujeme.“

„Přátelství, které mohlo skoncit, nebylo nikdy pravým přátelství.“

„Navenek Cato, uvnitř Nero. - Foris Cato, intus Nero.“

„Pamatujte, že stejně neřestné jako lhát je nevzepřít se statečně lhářům.“

„Zraněná láska má právo na hněv.“


„Nejvíce je těch, kdo by chtěli stáčet víno lásky, aniž v sobě pěstují vinohrad citů.“

„Těžko potlačíš, čemus přivykl.“

„Žena je branou pekel, cestou k nepravostem, žahadlem škorpionovým, neprospěšným tvorem.“

„Pokud chce žena rodit děti, liší se od muže jako tělo od duše. Když si ale převelice přeje sloužit Kristu, pak přestane být ženou a bude nazvána mužem.“

„Boháč je buď nepoctivec, nebo nepoctivcův dědic.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .