Seneca citáty strana 2


„Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný.“

„I po špatné sklizni je třeba sít.“


„Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel.“

„Kdo se chlubí svým původem, vychloubá se vlastně cizím peřím.“

„Veškerý soulad tohoto světa sestává z nesouladných věcí.“

„Cokoliv se přihodí řádnému muži, to ponese s vyrovnanou myslí; bude si vědom, že to přišlo z božského ustanovení, podle něhož se vše řídí.“

„Nesmíme klást život příliš vysoko, ale nesmíme ho zařadit mezi nepatrné záležitosti.“

„I samotnému císaři, který může všechno, není právě proto mnohé dovoleno.“


„Dlouhá je cesta poučováním, krátká a účiná na příkladech.“

„Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.“

„Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.“

„Chudý není ten, kdo má málo, ale ten, kdo chce víc.“


„Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.“

„Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít.“

„Společnost knih lze volit lépe, než společnost lidskou. Tím spíše se mezi knihami vybírej přátele pro celý život.“

„Žít blaženě a žít ve shodě s přirozeností, to je totéž.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .