Ainesidemos citáty

 Ainesidemos foto
1   0

Ainesidemos

Datum narození: 80 př. n. l.
Datum úmrtí: 10 př. n. l.

Reklama

Aenesidemus, taktéž Ainesidémos z Knóssu , byl starořecký filosof, představitel mladší pyrrhónské skepse. Žil zhruba v 1. století př. n. l., ale šíře odhadů datace je až 250 let. Narodil se v Gnossu na Krétě, později žil v egyptské Alexandrii, kde silně ovlivnil Cicerona. O jeho životě nevíme téměř nic. Naopak mnoho známe o jeho filosofických pracích. Na rozdíl od staršího pyrrhonismu, se mladší pyrrhonismus proslavil teoretickým zdůvodněním skepticismu.

Původně byl členem platónské Akademie, v době, kdy v ní převládal skepticismus. Když převládly jiné směry, Aenesidemus ji opustil s tím, že v ní zvítězili "Stoikové ve sporu se stoiky" a založil vlastní školu, která si dala do názvu jméno Pyrrhóna z Élidy. Nejslavnější Aenesidemovou prací byla kniha Pyrrhôneoi logoi . V ní definoval pojem epoché i deset důvodů, proč je epoché nevyhnutelné, tzv. deset tropů, které by měly pomoci v úsudku v jakékoli situaci, a které jsou jakýmisi zásadami relativismu a odvislosti všeho od kontextu. Diogenes Laertius je připisoval samotnému Pyrrhonovi, historici se však dnes přiklánějí k tomu, že jejich autorem je Aenesidemus. Tropy se zachovaly v díle Fotiově . Byl též odpůrcem důvěry v kauzalitu, "příčina" podle něj neexistuje sama o sobě , je jen konstruktem lidské mysli. Připisuje se mu autorství hlavní zásady skepticismu: panti logo logos antikeitai .

Hlavní jeho dílo se nazývá „Pyrrhónské rozpravy v osmi knihách , jenž se dochovalo z přepisu Fótia. Přepis zřejmě neobsahuje žádné znatelnější zkreslení. V první knize spisu je vůbec poprvé rozlišeno mezi pyrrhónskou a akademickou skepsí. Druhá kniha obsahuje rozpory v pojmech. Třetí kniha s věnuje problému myšlení a smyslového poznání. Čtvrtá je o nemožnosti poznání boha, světa i přírody. Pátá kniha se týká pojmu příčiny, 6-8. kniha pak problematiky etické skepse. Součástí rozprav je i slavných „10 trópů“ , což znamená důležité přetavení skepse do filosofické koncepce. Celkovou spojnici těchto problémů tvoří princip, kvůli němuž je Ainesidémos často citovaný jako předchůdce moderní filosofie: je to princip kauzality. Pravděpodobně právě tato analýza inspirovala Huma a následně Kanta.

Další významné díla nesou název O moudrosti a Pyrrhónské náčrtky .

Mezi žáky jeho školy patřili: Antiochos z Askalonu, Menodoton z Nikomédie, Theodas, Hérodotos, Agrippa a další. Všichni zmínění jsou empiričtí lékaři, kteří se při léčení nemoci vždy zaměřovali na symptomy. Příčiny jsou totiž neviditelné a nezjistitelné. Zřetelná je zde tak návaznost na Pyrrhóna a jeho tezi, že platí pouze fainómena, tedy to, co se jeví. Podstata, esence, metafyzický základ jevu je naproti tomu nepoznatelný.

Podobní autoři

 Epicharmos foto
Epicharmos4
řecký dramatik a filozof
 Démokritos foto
Démokritos93
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo...
 Aristippos foto
Aristippos2
řecký filozof a zakladatel Kyrénské školy filozofie
 Anaxagorás foto
Anaxagorás8
starověký řecký filozof
Hippiás z Elidy3
starověký řecký filozof
 Plútarchos foto
Plútarchos33
starověký řecký historik a filozof
Maximus z Tyru1
řecký filozof
 Proklos foto
Proklos1
řecký filozof
 Antisthenés foto
Antisthenés13
řecký filozof

Citáty Ainesidemos

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Translate quotes
Today's anniversary
Miloš Kopecký foto
Miloš Kopecký17
český herec 1922 - 1996
Claude Debussy foto
Claude Debussy12
claud Debussy 1862 - 1918
Jan Neruda foto
Jan Neruda65
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 - 1891
Ivan Sergejevič Turgeněv foto
Ivan Sergejevič Turgeněv14
ruský spisovatel 1818 - 1883
Dalších 41 dnešních výročí
Podobní autoři
 Epicharmos foto
Epicharmos4
řecký dramatik a filozof
 Démokritos foto
Démokritos93
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo...
 Aristippos foto
Aristippos2
řecký filozof a zakladatel Kyrénské školy filozofie
 Anaxagorás foto
Anaxagorás8
starověký řecký filozof
Hippiás z Elidy3
starověký řecký filozof