Ainesidemos citáty

Ainesidemos foto
1   1

Ainesidemos

Datum narození: 80 př. n. l.
Datum úmrtí: 10 př. n. l.

Aenesidemus, taktéž Ainesidémos z Knóssu , byl starořecký filosof, představitel mladší pyrrhónské skepse. Žil zhruba v 1. století př. n. l., ale šíře odhadů datace je až 250 let. Narodil se v Knóssu na Krétě, později žil v egyptské Alexandrii, kde silně ovlivnil Cicerona. O jeho životě nevíme téměř nic. Naopak mnoho známe o jeho filosofických pracích. Na rozdíl od staršího pyrrhonismu, se mladší pyrrhonismus proslavil teoretickým zdůvodněním skepticismu.

Původně byl členem platónské Akademie, v době, kdy v ní převládal skepticismus. Když převládly jiné směry, Aenesidemus ji opustil s tím, že v ní zvítězili "Stoikové ve sporu se stoiky" a založil vlastní školu, která si dala do názvu jméno Pyrrhóna z Élidy. Nejslavnější Aenesidemovou prací byla kniha Pyrrhôneoi logoi . V ní definoval pojem epoché i deset důvodů, proč je epoché nevyhnutelné, tzv. deset tropů, které by měly pomoci v úsudku v jakékoli situaci, a které jsou jakýmisi zásadami relativismu a odvislosti všeho od kontextu. Diogenes Laertius je připisoval samotnému Pyrrhonovi, historici se však dnes přiklánějí k tomu, že jejich autorem je Aenesidemus. Tropy se zachovaly v díle Fotiově . Byl též odpůrcem důvěry v kauzalitu, "příčina" podle něj neexistuje sama o sobě , je jen konstruktem lidské mysli. Připisuje se mu autorství hlavní zásady skepticismu: panti logo logos antikeitai .Hlavní jeho dílo se nazývá „Pyrrhónské rozpravy v osmi knihách , jenž se dochovalo z přepisu Fótia. Přepis zřejmě neobsahuje žádné znatelnější zkreslení. V první knize spisu je vůbec poprvé rozlišeno mezi pyrrhónskou a akademickou skepsí. Druhá kniha obsahuje rozpory v pojmech. Třetí kniha s věnuje problému myšlení a smyslového poznání. Čtvrtá je o nemožnosti poznání boha, světa i přírody. Pátá kniha se týká pojmu příčiny, 6-8. kniha pak problematiky etické skepse. Součástí rozprav je i slavných „10 trópů“ , což znamená důležité přetavení skepse do filosofické koncepce. Celkovou spojnici těchto problémů tvoří princip, kvůli němuž je Ainesidémos často citovaný jako předchůdce moderní filosofie: je to princip kauzality. Pravděpodobně právě tato analýza inspirovala Huma a následně Kanta.

Další významné díla nesou název O moudrosti a Pyrrhónské náčrtky .Mezi žáky jeho školy patřili: Antiochos z Askalonu, Menodoton z Nikomédie, Theodas, Hérodotos, Agrippa a další. Všichni zmínění jsou empiričtí lékaři, kteří se při léčení nemoci vždy zaměřovali na symptomy. Příčiny jsou totiž neviditelné a nezjistitelné. Zřetelná je zde tak návaznost na Pyrrhóna a jeho tezi, že platí pouze fainómena, tedy to, co se jeví. Podstata, esence, metafyzický základ jevu je naproti tomu nepoznatelný.

Citáty Ainesidemos

Podobní autoři

Plútarchos foto
Plútarchos34
starověký řecký historik a filozof
Antisthenés foto
Antisthenés13
řecký filozof
Thalés Milétský foto
Thalés Milétský22
řecký filozof
Prótagorás foto
Prótagorás6
před-sokratovský řecký filozof
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia6
starověký řecký filozof
Platón foto
Platón71
klasický řecký filozof
Hérakleitos foto
Hérakleitos62
před-sokratovský řecký filozof
Sókratés foto
Sókratés66
klasický řecký filozof
Pythagoras foto
Pythagoras35
starověký řecký matematik a filozof
Aristoteles foto
Aristoteles185
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západn…
Dnešní výročí
Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton136
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936
John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy48
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 - 1963
Bahá'u'lláh foto
Bahá'u'lláh26
zakladatel Bahá'í Faith 1817 - 1892
John Barrymore foto
John Barrymore6
americký herec 1882 - 1942
Dalších 45 dnešních výročí
Podobní autoři
Plútarchos foto
Plútarchos34
starověký řecký historik a filozof
Antisthenés foto
Antisthenés13
řecký filozof
Thalés Milétský foto
Thalés Milétský22
řecký filozof
Prótagorás foto
Prótagorás6
před-sokratovský řecký filozof
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia6
starověký řecký filozof
x