Theofrastos citáty

Theofrastos foto
2   2

Theofrastos

Datum narození: 371 př. n. l.
Datum úmrtí: 287 př. n. l.
Další jména: Theofrastos z Lebosu

Theofrastos byl řecký filosof, vědec a rétorik, žák a nástupce Aristotelův v řízení školy peripatetické; pocházel z Eresu na Lesbu. Úcta, jíž se v Athénách těšil, způsobila zrušení zákona Sofoklova z r. 306 až 305, podle něhož školy filosofické směly být zřizovány jen se svolením rady a lidu a pro nějž musil i on na krátký čas opustit Athény. Školu peripatetickou Theofrastos řídil zdárně po 34 léta v duchu a metodou zakladatelovou konaje přednášky o filosofii, přírodních vědách a rétorice.

„If you are an ignorant man, you are acting wisely; but if you have had any education, you are behaving like a fool.“

—  Theophrastus

Quoted by Diogenes Laërtius; translation from C. D. Yonge (trans.), The Lives and Opinions of Eminent Philosophers (London: H. G. Bohn, 1853), p. 196.
Said "when a man preserved a strict silence during the whole of a banquet".
Originál: (el) Εἰ μὲν ἀμαθὴς εἶ, φρονίμως ποιεῖς, εἰ δὲ πεπαίδευσαι, ἀφρόνως.

„Remember that life holds out many pleasing deceits to us by the vanity of glory; for that when we are beginning to live, then we are dying. There is, therefore, nothing more profitless than ambition.“

—  Theophrastus

Quoted by Diogenes Laërtius; translation from C. D. Yonge (trans.), The Lives and Opinions of Eminent Philosophers (London: H. G. Bohn, 1853), p. 196.
His dying words.
Originál: (el) Ἐπισκήπτειν μὲν ἔχειν οὐδέν, πλὴν ὅτι πολλὰ τῶν ἡδέων ὁ βίος διὰ τὴν δόξαν καταλαζονεύεται. Ἡμεῖς γὰρ ὁπότ' ἀρχόμεθα ζῆν, τότ' ἀποθνῄσκομεν. Οὐδὲν οὖν ἀλυσιτελέστερόν ἐστι φιλοδοξίας.

„Superstition would seem to be simply cowardice in regard to the supernatural.“

—  Theophrastus

Characters, ch. 28 (16); translation from R. C. Jebb and J. E. Sandys (trans.), The Characters of Theophrastus (London: Macmillan, 1909), p. 139.

„Time is the most valuable thing a man can spend.“

—  Theophrastus

Diogenes Laërtius, Lives and Opinions of Eminent Philosophers, Book 5.
Originál: (el) Συνεχές τε … πολυτελὲς ἀνάλωμα εἶναι τὸν χρόνον.

Podobní autoři

Plútarchos foto
Plútarchos34
starověký řecký historik a filozof
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia6
starověký řecký filozof
Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu59
starověký řecký filozof
Pythagoras foto
Pythagoras35
starověký řecký matematik a filozof
Antisthenés foto
Antisthenés13
řecký filozof
Xenofón foto
Xenofón71
starověký řecký historik a filozof
Galén foto
Galén3
římský lékař, chirurg a filozof
Sofoklés foto
Sofoklés45
starověký řecký tragéd
Hippokratés foto
Hippokratés21
starověký řecký lékař
Thalés Milétský foto
Thalés Milétský22
řecký filozof
Dnešní výročí
Brigitte Bardot foto
Brigitte Bardot21
francouzská modelka, herečka, zpěvačka a aktivistka 1934
Miloš Zeman foto
Miloš Zeman116
prezident České republiky 1944
Louis Pasteur foto
Louis Pasteur4
chemik a mikrobiolog 1822 - 1895
André Breton foto
André Breton14
francouzský básník a prozaik 1896 - 1966
Dalších 51 dnešních výročí
Podobní autoři
Plútarchos foto
Plútarchos34
starověký řecký historik a filozof
Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia6
starověký řecký filozof
Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu59
starověký řecký filozof
Pythagoras foto
Pythagoras35
starověký řecký matematik a filozof
Antisthenés foto
Antisthenés13
řecký filozof