Thomas Browne citáty

Thomas Browne foto

12   28

Thomas Browne

Datum narození: 19. říjen 1605
Datum úmrtí: 19. říjen 1682
Další jména: Sir Thomas Browne

Sir Thomas Browne byl anglický lékař, básník a filozof, známý především svou knihou úvah Religio Medici, kterou definoval jako "soukromé pokusy určené sobě samému", jež nejprve dával číst v rukopisech úzkému kruhu přátel. Kniha vyšla bez jeho svolení roku 1642, on pak připravil autorizovanou verzi roku 1643. Po mimořádném úspěchu knihy, Browne sepsal rozsáhlejší spis Pseudodoxia Epidemica, knihu, jež vyšla roku 1646, a která je známa též jako Browneovy všeobecné omyly, neboť v ní vyvrací řadu pověr a přesvědčení, jež žily v obecném povědomí. V roce 1658 vydal svou třetí knihu, pojednání o starožitných předmětech a zahradách. Posmrtně, roku 1690, vyšel ještě text A Letter to a Friend, Upon occasion of the Death of his Intimate Friend. Roku 1671 ho Karel II. povýšil do šlechtického stavu. Za kontroverzní je v jeho životopisu považována jeho účast na čarodějnickém procesu v roce 1664, kdy svědčil proti dvěma ženám obviněným z čarodějnictví.


„Bylo by zajímavé zjistit, kolik koňských sil si muž ušetřil od počátku světa tím, že se držel zásady, že umývání nádobí a uklízení je přirozená práce ženy.“

„Láska nám umožňuje být pro někoho vším, což zpomaluje naše stárnutí.“


„Žádný muž není dost stár, aby na sebe dal pozor.“

„Každý polibek je sémě hmotné lásky.“

„Oddanost nemusí mít příliš ostrý zrak a láska nemusí vznikat pomocí zvětšovacího skla.“

„Člověk neláskou raněn se potácí na světě bezcílně z místa na místo.“

„Láska nepodléhá žádným vesmírným zákonům, nýbrž čistě pozemským a je výsledkem volné konkurence mezi pohlavími.“

„Srdce každého člověka je bezvýhradným vlastníkem jeho citů.“


„Líto je mi lásku svatbou ukončit.“

„Kde je život strašnější než smrt, je největší odvahou odvážit se žít.“

„Byl bych spokojen, kdybychom se mohli množit jako stromy bez spojení, nebo kdyby byl jiný způsob zachování světa, bez toho triviálního a vulgárního způsobu soulože. To je nejpošetilejší, co dělá moudrý muž ve svém životě.“

„Dobré manželství je budova, kterou je nutno čas od času přebudovat.“


„We carry within us the wonders we seek without us.“ Prose: "Religio Medici" , "Hydriotaphia" , "Garden of Cyrus" , "Letter to a Friend" , "Christian Morals" and Selections from Other Works

„I am the happiest man alive. I have that in me that can convert poverty to riches, adversity to prosperity, and I am more invulnerable than Archilles; Fortune hath not one place to hit me.“

„Life is a pure flame and we live by an invisible sun within us.“

„We all labor against our own cure, for death is the cure of all diseases“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .