Tomáš Garrigue Masaryk citáty strana 3


„Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“

„Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.“


„Lidé vědí mnoho, velmi mnoho, ale jejich vědení nemá na jejich život daleko toho vlivu, jaký by mít mělo, a v tom je veliká chyba: učíme se příliš mnoho pro školu a neučíme se dosti pro život. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 72.“

„Mravnost je poměr člověka k člověku.“

„Podstata demokracie je v administraci a samosprávě. Demokracie není panování.“

„Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“

„Člověk je tím, co vyrábí.“

„Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života.“


„Bez zájmu [občanů] o stát republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny - forma sama nerozhoduje o podstatě státu.“

„Demokracie pravá spočívá v mravnosti.“

„Honbou po štěstí nikdo se šťastným nestal.“

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“


„Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem.“

„Opravdová láska k národu je věc velmi krásná; u slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou; proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině.“

„Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: "Stát jsem já." Nebo skromněji: "I já jsem stát."“

„Lid je jediný zdroj veškeré státní moci. Ano, ale jednotlivec nesmí se schovávat za lid a za masu.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .