Tomáš Garrigue Masaryk citáty strana 2


„Nebát se a nekrást.“

„Kritika není negace.“


„Svět stál a stojí na práci, ne na náladě, svět udržuje se jen prací, a to prací drobnou, prací stálou.“

„Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami spojeni s duchem všech národů a dob.“

„So, I am free. Fine.“

„Filozofie je pokus o jednotný názor na svět a život, přírodu a ducha.“

„Humanita je náš poslední cíl národní a historický, humanita je program český.“

„Je velice snadné kázat nenávist proti cizímu. Je mnohem těžší poznávat, kritizovat, zlepšovat své vlastní.“


„Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.“

„Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.“

„Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.“

„Práce je to, co nikdo nechce dělat.“


„Angličané a Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho.“

„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“

„Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.“

„Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .