Wilhelm Von Humboldt citáty

Wilhelm Von Humboldt foto

13   392

Wilhelm Von Humboldt

Datum narození: 22. červen 1767
Datum úmrtí: 8. duben 1835
Další jména: Вильгельм фон Гумбольдт

Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt byl německý diplomat, filozof, zakladatel Humboldtovy univerzity v Berlíně, přítel Goetha a Schillera a v neposlední řadě významný německý jazykovědec, který evropským zájemcům přiblížil baskičtinu. Mezi jeho nejvýznamnější příspěvky jazykovědě a společenským vědám patří historicky první formulace myšlenek, jež později vešly ve známost jako teorie jazykového relativismu. Jejich základem je stanovisko, že lidé hovořící různými jazyky odlišně chápou svět kolem sebe. Původ jazyka objasňoval metafyzickými úvahami, jazyk je vrozená lidská vlastnost, vytváří duch národa a zrcadlí jeho mentalitu. Jazyk není produktem, ale aktivní silou. Pokoušel se vytvořit srovnávací antropologii jazyků, i proto se jako první z lingvistů zajímal i o živé jazyky. Snažil se klasifikovat jazyky podle jejich struktury, čímž se stal předchůdcem typologie.

Citáty Wilhelm Von HumboldtWilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt13
pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel ... 1767 – 1835


Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt13
pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel ... 1767 – 1835

Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt13
pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel ... 1767 – 1835


Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt13
pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel ... 1767 – 1835
Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt13
pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel ... 1767 – 1835

Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt13
pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel ... 1767 – 1835


Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt13
pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel ... 1767 – 1835
Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt21
German (Prussian) philosopher, government functionary, di... 1767 – 1835


Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na.