„Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně?“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Anatole France foto
Anatole France69
francouzský spisovatel 1844 - 1924

Podobné citáty

Jaroslav Seifert foto
Citát „Pití vína předpokládá nepočítání času a umění konverzace. Proto Američané pijí whisky.“
Ilya Ilf foto
Friedrich Nietzsche foto
Citát „Staré dřevo k spálení, stará kniha ke čtení, staré víno k pití, starý přítel k vyprávění.“
Francis Bacon foto
Ernest Hemingway foto
Edmondo De Amicis foto
František Ladislav Čelakovský foto
Frank Lloyd Wright foto
Leonid Nikolajevič Andrejev foto
Jan Blahoslav foto
František Ladislav Čelakovský foto
Victor Hugo foto
John Charles Ryle foto

„Být pravým křesťanem něco stojí. Na to nikdy nezapomínejme. Být pouhým nominálním křesťanem a chodit do církve je laciné a jednoduché. Ale slyšet Kristův hlas, následovat Krista, věřit v Krista a vyznat Krista vyžaduje mnoho sebezapření. Bude nás to stát naše hříchy, naši samospravedlnost, naše pohodlí a naši světskost.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) It costs something to be a true Christian. Let that never be forgotten. To be a mere nominal Christian, and go to church, is cheap and easy work. But to hear Christ's voice, and follow Christ, and believe in Christ, and confess Christ, requires much self-denial. It will cost us our sins, our self-righteousness, our ease and our worldliness.
Zdroj: Expository thoughts on the Gospels, for family and private use: St. Luke svazek 2. S. 168.

Jan Skácel foto

Související témata