„Podobně jako Machiavelli podává i Kautilja analýzu toho světa, který měl reálně před sebou, a poskytuje nikoli normativní, ale praktické vodítko k jednání. Staví přitom na stejné morální bázi jako Richelieu, který žil o téměř dva tisíce let později: stát je křehká struktura a státník nemá morální právo riskovat, že etické ohledy ohrozí jeho další existenci.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Henry Kissinger foto
Henry Kissinger31
ministr zahraničních věcí Spojených států amerických 1923

Podobné citáty

Tomáš Halík foto
Immanuel Kant foto
Gabriel Laub foto
Jean de La Bruyere foto

„Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická.
Podobné:“

—  Jean de La Bruyere francouzský spisovatel a filozof 1645 - 1696

Nedělejme si nepřátele z těch, kteří, kdybychom je lépe znali, by mohli být mezi našimi přáteli.
Volme si přátele tak spolehlivé, vynikající tak vybranou poctivostí, aby, až přestanou být našimi přáteli, nezneužili naší důvěry a nemuseli jsme se jich bát jako nepřátel.

Chajim Herzog foto
Jack London foto
Martin Luther King foto

„Násilí je nejen nepraktické, ale nemorální.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Jean Epstein foto
Martin Balluch foto
Joseph Ernest Renan foto

„Národ je druh morálního svědomí tvořený velkou skupinou lidí se zdravým rozumem a vřelým srdcem. Na existenci má národ právo a je legitimní tak dlouho, jak dlouho toto morální svědomí prokazuje svou sílu oběťmi, které vyžadují zříci se sama sebe ve jménu výhody pro komunitu.“

—  Joseph Ernest Renan francouzský filozof a spisovatel 1823 - 1892

V přednášce na Sorbonně, 1882
Zdroj: [Koukolík, František, František Koukolík, Češi: proč jsme kdo jsme - a jak dál?, Editor nakladatelství Lubomír Houdek, 2., rozš, Galén, Praha, 2016, 451, Makropulos, (7) Altruismus, 97, 978-80-7492-234-3]

„Myslím, že morální a etické zásady, které hlásal, se mi staly plnohodnotnou náhradou za jakékoli náboženství a poctivě jsem se snažila v jejich duchu dostát ideálu čestného člověka.“

—  Vlasta Winkelhöferová česká japanoložka 1932

o skautingu
Zdroj: [Osudy Vlasty Winkelhöferové, rozhlas.cz, 2016-03-14, 2016-03-15, http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/osudy-vlasty-winkelhoferove--1593035]

Michal Hrůza foto

„Digitalizace světa přinesla stav, kdy mnozí z nás chodí po ulici se sluchátky v uších a odstřihávají se od reálného světa. Možná je to chyba, ale máme na ni právo, protože chybovat je lidské.“

—  Michal Hrůza český zpěvák 1971

https://magazin.aktualne.cz/hruza-nesmime-prestat-resit-co-se-kolem-nas-deje-strach-nas/r~d240b74262e511eab1110cc47ab5f122/

Štěpán Trochta foto

„Šlechta jako politický stav je mrtva - šlechta jako morální společenství je ještě možná.“

—  Karl Anton Rohan rakouský spisovatel 1898 - 1975

1928
Zdroj: [Glassheim, Eagle, 2012, Urození nacionalisté, Garamond, 129, 9788074071409]

Mordechaj Anielewicz foto
Gary Shteyngart foto

„Je mi z toho velice smutno, ale dnes žijeme s pocitem, že kolem se daří korupci a nelze proti tomu nic moc dělat. Je to depresívní, ale každý spisovatel by se měl stavět proti podobným věcem. O čem by jinak měl psát?“

—  Gary Shteyngart americký spisovatel 1972

Zdroj: Gary Shteyngart na pwf.cz http://www.pwf.cz/archivy/texty/rozhovory/gary-shteyngart-mou-vlasti-jsou-velkomesta_2393.html

„Evangelium ovšem má význam jako morální maxima, které bychom se měli přibližovat.“

—  Jan Jandourek český novinář, romanopisec, sociolog a starokatolický duchovní 1965

https://magazin.aktualne.cz/film-dva-papezove-neni-proticirkevni-vatikan-je-plny-politic/r~5081bbaa412711eaac60ac1f6b220ee8/

Oscar Wilde foto
Yusef Lateef foto

Související témata