„Podobně jako Machiavelli podává i Kautilja analýzu toho světa, který měl reálně před sebou, a poskytuje nikoli normativní, ale praktické vodítko k jednání. Staví přitom na stejné morální bázi jako Richelieu, který žil o téměř dva tisíce let později: stát je křehká struktura a státník nemá morální právo riskovat, že etické ohledy ohrozí jeho další existenci.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Henry Kissinger foto
Henry Kissinger31
ministr zahraničních věcí Spojených států amerických 1923

Podobné citáty

Gabriel Laub foto
Tomáš Halík foto
Immanuel Kant foto
Jack London foto
Martin Luther King foto

„Násilí je nejen nepraktické, ale nemorální.“

—  Martin Luther King americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí občanských práv 1929 - 1968

Jean de La Bruyere foto

„Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická.
Podobné:“

—  Jean de La Bruyere francouzský spisovatel a filozof 1645 - 1696

Nedělejme si nepřátele z těch, kteří, kdybychom je lépe znali, by mohli být mezi našimi přáteli.
Volme si přátele tak spolehlivé, vynikající tak vybranou poctivostí, aby, až přestanou být našimi přáteli, nezneužili naší důvěry a nemuseli jsme se jich bát jako nepřátel.

Jean Epstein foto
Chajim Herzog foto

„Myslím, že morální a etické zásady, které hlásal, se mi staly plnohodnotnou náhradou za jakékoli náboženství a poctivě jsem se snažila v jejich duchu dostát ideálu čestného člověka.“

—  Vlasta Winkelhöferová česká japanoložka 1932

o skautingu
Zdroj: [Osudy Vlasty Winkelhöferové, rozhlas.cz, 2016-03-14, 2016-03-15, http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/osudy-vlasty-winkelhoferove--1593035]

Joseph Ernest Renan foto

„Národ je druh morálního svědomí tvořený velkou skupinou lidí se zdravým rozumem a vřelým srdcem. Na existenci má národ právo a je legitimní tak dlouho, jak dlouho toto morální svědomí prokazuje svou sílu oběťmi, které vyžadují zříci se sama sebe ve jménu výhody pro komunitu.“

—  Joseph Ernest Renan francouzský filozof a spisovatel 1823 - 1892

V přednášce na Sorbonně, 1882
Zdroj: [Koukolík, František, František Koukolík, Češi: proč jsme kdo jsme - a jak dál?, Editor nakladatelství Lubomír Houdek, 2., rozš, Galén, Praha, 2016, 451, Makropulos, (7) Altruismus, 97, 978-80-7492-234-3]

Martin Balluch foto
Michal Hrůza foto
Štěpán Trochta foto

„Šlechta jako politický stav je mrtva - šlechta jako morální společenství je ještě možná.“

—  Karl Anton Rohan rakouský spisovatel 1898 - 1975

1928
Zdroj: [Glassheim, Eagle, 2012, Urození nacionalisté, Garamond, 129, 9788074071409]

Mordechaj Anielewicz foto
Oscar Wilde foto
Gary Shteyngart foto

Související témata