Citáty na téma ohled

Sbírka citátů na téma ohled, život, lidé, věc.

Celkem 156 citátů, filtrovat:

Citát „Lásce a vaření se oddávejte bez ohledu na nebezpečí.“
Dalajláma foto
Citát „Osud je vůl, to jsem si všim. Ten si dělá věci podle sebe a nebere na nikoho ohled.“
Jan Werich foto

„Osud je vůl, to jsem si všim. Ten si dělá věci podle sebe a nebere na nikoho ohled.“

—  Jan Werich český herec, dramatik a spisovatel 1905 - 1980

Chybí zdroj

Václav Havel foto

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“

—  Václav Havel disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 - 2011

Chybí zdroj

Mahátma Gándhí foto
Paulo Coelho foto

„Každý člověk na Zemi, bez ohledu na to, co dělá, hraje vždycky hlavní roli v Hostorii světa. A obvykle o tom neví.“

—  Paulo Coelho, kniha Alchymista

Varianta: Každý člověk na zemi bez ohledu na to co dělá, hraje vždycky hlavní roli v historii světa.

Demi Lovato foto
Maya Angelou foto
Cara Delevingne foto
François de La  Rochefoucauld foto
Stephen King foto
Sri Chinmoy foto
Chris Kyle foto

„Bez ohledu na to, co vám tvrdí máma… násilí řeší problémy.“

—  Chris Kyle americký voják 1974 - 2013

Americký sniper

Terry Pratchett foto
Dalajláma foto
Edmund Burke foto
Rudolf Steiner foto
Patrick Rothfuss foto
Karl Kraus foto
Laurell K. Hamilton foto
Oli Sykes foto
Seneca foto
Boris Leonidovič Pasternak foto

„Každá stádnost je útočištěm netalentovaných, bez ohledu na to, zda je to věrnost Solovjovovi, Kantovi nebo Marxovi. Pravdu hledají jen osamělí jedinci, a ti se rozcházejí se všemi, kteří ji dost nemilují.“

—  Boris Leonidovič Pasternak, kniha Doktor Živago

Varianta: Každá stádovitost je útočištěm netalentovaných, bez ohledu na to, zda je to věrnost Soloviovovi, Kantovi nebo Marxovi. Pravdu hledají jen osamělí jedinci, a ti se rozcházejí se všemi, kteří ji dost nemilují.

Boris Leonidovič Pasternak foto
R. Gould foto
Jiřina Jirásková foto

„Proč nemám děti? … Namlouvala jsem si, že nechci rodit děti do doby, ve které jsem žila. Hovadina, tenhle důvod. Sama mu nevěřím. Spousta přátel vychovala ze svých dětí slušné lidi bez ohledu na dobu.“

—  Jiřina Jirásková česká herečka 1931 - 2013

Zdroj: [Spáčilová, Tereza, Jirásková v dokumentu ČT poprvé mluví o ortelu nad Štěpničkovou, kultura.idnes.cz, 2009-06-17, 2012-02-16, http://kultura.idnes.cz/jiraskova-v-dokumentu-ct-poprve-mluvi-o-ortelu-nad-stepnickovou-ph0-/filmvideo.aspx?c=A090617_082812_filmvideo_tt]

Salman Rushdie foto
Citát „Bez ohledu na to, co se stane, vždy buďte sami sebou.“

„Bez ohledu na to, co se stane, vždy buďte sami sebou.“

—  Dale Carnegie americký spisovatel a přednášející 1888 - 1955

Gilbert Keith Chesterton foto

„Diskuze se šílencem pro vás skončí s vysokou pravděpodobností neúspěšně; v mnoha ohledech je jeho mysl totiž mnohem rychlejší, protože se nenechá zdržovat rozvahou a podobnými věcmi. Šílence neomezuje smysl pro humor, shovívavost ani prostá jistota získaná zkušenostmi. Je logičtější, protože postrádá jisté zdravé city. Běžná charakterizace duševní choroby je z tohoto hlediska zavádějící. Šílenec není člověk, který ztratil rozum. Šílenec je člověk, který ztratil vše kromě rozumu.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936

Originál: (en) If you argue with a madman, it is extremely probable that you will get the worst of it; for in many ways his mind moves all the quicker for not being delayed by the things that go with good judgment. He is not hampered by a sense of humour or by charity, or by the dumb certainties of experience. He is the more logical for losing certain sane affections. Indeed, the common phrase for insanity is in this respect a misleading one. The madman is not the man who has lost his reason. The madman is the man who has lost everything except his reason.
Zdroj: Ortodoxie, 2. kapitola http://www.leaderu.com/cyber/books/orthodoxy/ch2.html

Hatake Kakashi foto
Malcolm X foto
Eleanor Roosevelt foto
Alexandr Fadějev foto

„Střední škola, pokud to není skládka, může vyniknout bez ohledu na náklady stavby školní budovy, pokud jsou pedagogové znalí a kvalifikovaní, studenti se připravují a jsou motivovaní, a rodiče jsou informováni a podporující.“

—  Eugene Irving Maeroff

Originál: (en) high school, unless it is a dump, can excel regardless of the building’s cost if educators are knowledgeable and skilled, students are prepared and motivated, and parents are informed and supportive.
Zdroj: [Yardley, William, Gene I. Maeroff, Education Reporter and Author, Dies at 75, nytimes.com, 2014-07-25, 2015-07-13, http://www.nytimes.com/2014/07/26/business/gene-i-maeroff-education-reporter-and-author-dies-at-75.html]

Karel Janeček foto
Jan Baťa foto
Květoslav Minařík foto
Maria Montessori foto

„Navzdory často připomínanému a leckdy skutečnému přátelství, vzdor dlouhým obdobím příměří a pokojného soužití, bez ohledu na vše, co si křesťané a muslimové vzájemně přinesli a čím se obohatili, a přes vzájemný obdiv, který k sobě kdy chovali. Tato válka vlastně nikdy doopravdy neskončila.“

—  Jean-Paul Roux francouzský historik a turkolog 1925 - 2009

Zdroj: [Lukavec, Jan, Roux, Jean Paul Střet náboženství. Dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století), iliteratura.cz, 2015-09-07, 2020-06-05, http://www.iliteratura.cz/Clanek/35267/roux-jean-paul-stret-nabozenstvi-dlouha-valka-mezi-islamem-a-krestanstvim-7-az-21-stoleti]

Chuck Norris foto
René Clair foto
Anaximandros foto

„Musíme lépe zpívat - z ohledu k dětem.“

—  Anaximandros starověký řecký filozof -610 - -547 př. n. l.

Jiří Grygar foto
Chana Senešová foto
Amartya Sen foto
Otto Hermann Pesch foto
Erich Fromm foto
Voltaire foto

„Žijícímu člověku jsme povinováni ohledem, mrtvému pravdou.“

—  Voltaire francouzský spisovatel a filozof 1694 - 1778

Zdroj: Co to je, když se řekne… ISBN 978-80-903873-3-1 S. 128.

Ally Condie foto
David Levithan foto
Jodi Picoult foto
Nas foto
Marianne Williamson foto
Jane Seymour foto
Jeroným Klimeš foto
Petr Pacher foto

„Rousseau je stále inspirací k tomu, jak dnes přemýšlet o pojmu lid. Tento pojem se znovu vrátil do politické filosofie, i když se v devadesátých letech zdálo, že lid neexistuje a jsou tu pouze „svobodní a racionální jedinci“, jak to chápali i liberálně levicoví autoři jako John Rawls. Myslím si však, že téma přímé demokracie a Rousseauův pojem „obecné vůle“ nelze chápat izolovaně bez ohledu na ekonomický, sociální a kulturní prostor, v němž o nich uvažujeme.“

—  Michael Hauser český filozof 1972

Zdroj: HAUSER, M., PERNÝ, L.: Utópia ako filozofický argument v meniacom sa svete. Rozhovor s českým filozofom Michaelom Hauserom o projekciách ideálnych spoločností. In: DAV DVA, 2019, Online: https://davdva.sk/utopia-ako-filozoficky-argument-v-meniacom-sa-svete-rozhovor-s-ceskym-filozofom-michaelom-hauserom-o-projekciach-idealnych-spolocnosti/

Bedřich Moldan foto

„Z hlediska ekologické zátěže jsou jaderné elektrárny srovnatelné s uhelnými. Zejména s ohledem na zpracování a uložení vyhořelého paliva.“

—  Bedřich Moldan český ministr životního prostředí, senátor, člen České národní rady, ekolog a ekopedagog 1935

Zdroj: [Moldan: Ekologickým návrhům mnohdy chybí ekonomická efektivita, rozhlas, 2011-04-18, 2020-05-04, https://www.irozhlas.cz/ekonomika/moldan-ekologickym-navrhum-mnohdy-chybi-ekonomicka-efektivita_201104181055_mkopp]

Teal Swan foto
Teal Swan foto
Madonna foto
Viktor Frankl foto
Abraham Lincoln foto
Edith Stein foto
Quintus Horatius Flaccus foto
Harold Pinter foto
Valeriu Butulescu foto
Valeriu Butulescu foto
Ezer Weizman foto

„Stejně jako ostatní rodilí Izraelci neboli Sabrové jsem neměl osobní zkušenost s holocaustem ani jsem s tím nebyl nijak úzce spojen, avšak stejně jako většina příslušníků mé generace jsem žil v jeho stínu. Tomu se nelze v Izraeli vyhnout. Čím víc se to snažíme potlačovat, tím víc to vyskakuje z hlubin našeho podvědomí. Shledal jsem, že přemýšlím nad osudem této ženy. Byla zachráněna ze samotných čelistí očistce – jen proto, aby nalezla smrt v Nahariji. Když uslyšela první salvu kaťuší, vyběhla ven, aby zavolala své dvě děti do krytu – a byla na místě zabita, před jejich očima. Tato scéna je bude patrně strašit po zbytek jejích života.
Předpokládá se, že ministr obrany provádí své vyhodnocení a dospívá ke svým rozhodnutím chladným racionálním myšlením. Není přitom ze zásady místo pro city. Je jeho povinností vzít v úvahu celou paletu otázek: Je vojenský zásah nezbytný? Co se stane v jeho důsledku? Co na to řeknou Spojené národy? Ale ministr obrany je pouze z masa a krve. Jeho soudy nemohou být zcela odděleny od jeho osobnosti, od jeho pocitů – a možná dokonce ani od jeho filosofie. Během doby, kdy jsem byl velitelem letectva, jsem často radíval politickým místům, aby používala naše letadla proti nepřátelským cílům; a potom, když byla moje rada přijata, jsem vysílal piloty na jejich cestu.
Jako ve všech demokraciích má zvolená vláda úplnou kontrolu nad vojenskými silami a velitel letectva se zodpovídá ministru obrany. Ale nyní byla konečná odpovědnost na mně, a já jsem zjistil, že jsem rozpolcen. Existovaly ohledy, které mě vedly k váhání, zda použít letectvo. Vláda Likudu měla jestřábí image, který jsem si nepřál více zdůrazňovat.
A byl tu také další podstatný moment: každá akce z naší strany pravděpodobně vyprovokuje teroristy, aby rozšířili odvetu na naše severní osady. Tato eskalace by vedla ke zhoršování bezpečnosti v hustě obydlené oblasti.
Musel jsem mít na mysli i to, že naši piloti nejsou žádní supermani. Stačila jen jediná bomba, která by spadla mimo cíl, a už tak dost pošramocené pověsti Izraele u světového veřejného mínění by byla zasažena další rána. Je těžké snést pohled na televizní záběry libanonských dětí, hrabajících se troskách a hledajících své rodiče – strašný a někdy nevyhnutelný důsledek války. Nicméně jsem v duchu viděl tu ženu z Naharije. Na Sinaji už nedošlo k žádnému krveprolití déle než tři roky. Ale na severu mohl izraelský občan přijít o život ve víru každodennosti. S teroristy není možné mít slitování. Se souhlasem ministerského předsedy Begina jsem vydal pokyn, aby letouny odstartovaly na svou misi.“

—  Ezer Weizman izraelský politik, sedmý prezident Izraele 1924 - 2005

po raketovém teroristickém útoku v severním Izraeli, při kterém zahynula žena přeživší holocaust, se rozhoduje zda a jak reagovat na tento útok

Source: GILBERT, Martin. Izrael: Dějiny. Praha : BB Art, 2002. ISBN 80-7257-740-9. s. 475.

Thor Heyerdahl foto
František Tomášek foto
John Fitzgerald Kennedy foto
Zachariah Keodirelang Matthews foto