„Hloubavá duše může samu sebe šťastnou učinit, hloubavý duch ale svět celý.“

—  Jan Neruda
Jan Neruda foto
Jan Neruda65
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spiso… 1834 - 1891

Podobné citáty

Otto František Babler foto
Ludwig Feuerbach foto

„Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Protože – jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní. Neboť šťastný touží kolem sebe vidět jen samé šťastné.“

—  Ludwig Feuerbach německý filozof 1804 - 1872
Source: [Kalendárium, ceskatelevize.cz, 2013-05-22, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendrium/209572235300008/]

François de La  Rochefoucauld foto
Theodore Dreiser foto
Marcel Achard foto
Marcus Annaeus Lucanus foto
Joseph Caryl foto

„To, co k papežské židli připoutalo takové množství bludů a odtud je rozšířilo do celého světa, byl názor, že papež na svém stolci nemůže chybit; jeho domnělý duch neomylnosti jej učinil velikým svůdcem, a svedl ho. Ten, jenž si myslí, že se nemůže mýlit, se mýlí v tomto smýšlení, a zřídkakdy hovoří nebo si myslí něco jiného než blud.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673
(en) That which hath fastened so many errors to the pope's chair, and from thence scattered them over all the world, is an opinion that he in his chair cannot err; his supposed spirit of infallibility hath made him the great deceiver, and deceived him. He that thinks he cannot err, errs in thinking so, and seldom speaks or thinks or does anything but it is an error. Source: Ibid., s. 127-128.

Démokritos foto
Aischylos foto
Elizabeth Barrett Browning foto
Blaise Pascal foto
Karl Gutzkow foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Hector Berlioz foto

„Hudba je výrazem vášnivé a nešťastné duše.“

—  Hector Berlioz nejvýznamnější francouzský skladatel, dirigent, hudební kritik a spisovatel 1803 - 1869

Bahá'u'lláh foto
Ralph Smart foto
Romano Guardini foto

„Církev se probouzí v duších lidí.“

—  Romano Guardini německý teolog a kněz 1885 - 1968
(de) Die Kirche erwacht in den Seelen. Source: [Seewald, Peter, 2008, Benedict XVI:An Intimate Portrait, Ignatius Press, 119, 978-15861-719-02]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x