„Pokud uctíváme skutečného Boha, NEBUDEME trpět sebe popíráním ani sebe potlačováním, protože Bůh existuje i v nás, tak jako my existujeme v něm. S tímto vědomím můžeme být opravdu stejně velkorysí a odpouštějící, jako je Stvořitel všeho. Žárlivost, strach a nenávist ukazují, že uctíváme falešného boha.“

— Roy Littlesun, kniha Revoluce Jednoho srdce

Roy Littlesun foto
Roy Littlesun41
Stařešina kmene Hopi 1934
Reklama

Podobné citáty

Friedrich Nietzsche foto
Lady Gaga foto
Reklama
 Osho foto
Ralph Smart foto
David Shore foto

„Skutečnost je skoro vždycky špatně.“

— David Shore 1959
postava Gregory House ze seriálu Dr. House

Charles Louis Montesquieu foto

„Velkých podlostí se dopouštíme z nenávisti, malých ze strachu.“

— Charles Louis Montesquieu francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 - 1755

Petr Piťha foto
 Ježíš Kristus foto
Reklama
Carl Sagan foto
 Démokritos foto
Christopher Paolini foto
 Seneca foto
Reklama
George Orwell foto
Erich von Däniken foto
Gabriel Laub foto
Anthony de Mello foto
Další