„Jestliže lidé, kteří bývají pod vládou svobodnou otevření, přímí, snaživí a laskaví, jsou pod vládou despotickou sprostí, prolhaní, podlí, bez ducha a bez odvahy, je tento rozdíl v jejich povaze výsledkem odlišné výchovy za té či oné vlády.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie

Podobné citáty

Thomas Jefferson foto
Alan Moore foto
George Washington foto
George Fitzhugh foto
James Madison foto
Thomas Jefferson foto

„Když se lidé bojí své vlády, pak existuje tyranie.“

—  Thomas Jefferson 3. prezident Spojených států amerických 1743 - 1826

Osho foto

„Demokracie v zásadě znamená vládu lidu, od lidu, pro lid… ale lidé jsou retardovaní. Takže řekněme, vláda retardů, od retardů, pro retardy.“

—  Osho indický mystik 1931 - 1990

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=6NTkXIidCU0

Henry David Thoreau foto
Viktor Stěpanovič Černomyrdin foto
Karel Schwarzenberg foto

„Naši politici uznávají jen politické strany, parlament a vládu. Tento přístup k občanským strukturám nám tu zůstal z dob minulých, stejně jako to, že si to lidé nechávají líbit. Dříve jsme se učili, že máme stranu a vládu. My teď máme strany a vládu.“

—  Karel Schwarzenberg český kandidát na prezidenta (2013), ministr zahraničních věcí ČR, místopředseda vlády ČR, člen českého Parlamentu (201… 1937

Zdroj: Karel Jan Schwarzenberg: Knížecí život - Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Nakladatelství Portál, Praha 2008, ISBN 978-80-7367-459-5, str. 155

„Hovoříme-li o tom, že literatura má povzbuzovat vlastenectví, dostáváme se do blízkosti Goebbelsovy koncepce uvažování o literatuře jako nástroji k výchově lidí podle přání vlády.“

—  Krystian Lupa 1943

2007 o návrhu povinné četby ministerstva školství
Zdroj: KACZYŃSKÉHO KONIÁŠ https://www.respekt.cz/tydenik/2007/24/kaczynskeho-konias, Respekt, 9. 6. 2007

Jean Jacques Rousseau foto
Charles Bukowski foto
Aristoteles foto

„Lidé si nejsou naprosto rovni: jedni se rodí k otroctví, druzí ke vládě.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Karel Havlíček Borovský foto
Victor Hugo foto
Michel De Montaigne foto
Toni Morrison foto
Milan Hodža foto

„Pokud jde o postavení vlády je jisto, že když se vyvinuly okolnosti jinak, než vláda předpokládala, plyne z toho jako důsledek demise vlády.“

—  Milan Hodža československý ministr pro sjednocení zákonů a organisace správy Československa, ministr zahraničí, ministr zemědělství… 1878 - 1944

Zdroj: Záznam jednání čs. vlády 21. září 1938, dostupné online https://www.fronta.cz/dokument/zaznam-jednani-cs-vlady-21-zari-1938-prijeti-anglo-francouzskeho-ultimata na fronta.cz

Související témata