Citáty na téma vláda

Sbírka citátů na téma vláda.

Související témata

Celkem 364 citátů, filtrovat:


Miloš Zeman foto
Pierre Joseph Proudhon foto
Ronald Reagan foto
Paulo Coelho foto
Winston Churchill foto

„Není nic co by ti vláda mohla dát, aniž by ti to předtím vzala.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

Abraham Lincoln foto
Karl Raimund Popper foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Celá vláda je ošklivá nutnost.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936

Gilbert Keith Chesterton foto
Platón foto

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Alexander Hamilton foto
Winston Churchill foto
James Madison foto
Thomas Carlyle foto

„Vládnout by měl ten, kdo se cítí k vládě povolán.“

—  Thomas Carlyle skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 - 1881

Toni Morrison foto
Alexis De Tocqueville foto
Moeen U Ahmed foto
Jan Amos Komenský foto

„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím.
Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:
Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.
Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.
Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí.
Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem.
Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka.
Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo.
Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

„šestero odkazů“
Zdroj: cit.dle Štěpán Šoltész: Dějiny křesťanské církve. Kalich Praha 1971, 3. vydání, S. 105

Xenofón foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“