„Do jaké míry vnímáte svět, do takové míry jste živ.“

—  Jaggi Vasudev, Dílo, Pebbles of Wisdom (Oblázky moudrosti)
Reklama

Podobné citáty

Václav Havel foto

„Svět je ztracen jen do té míry, do jaké je sám ztracen.“

—  Václav Havel disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 - 2011
Chybí zdroj

Johann Wolfgang von Goethe foto
Reklama
Lafayette Ronald Hubbard foto
Eduard Tomáš foto
François de La  Rochefoucauld foto
Albrecht Dürer foto

„Umělec by také měl brát v potaz, do jaké míry dokáže obyčejný člověk rozeznat dobré od špatného. Chci respektovat, co celý svět považuje za krásné.“

—  Albrecht Dürer německý malíř, grafik, matematik a teoretik 1471 - 1528
Source: [Ullmann, Ernst, Albrecht Dürer, Edition Leipzig, Leipzig, 1982, 72, 69]

Zdenka Cecília Schelingová foto

„Ježíše poznáváš do té míry, do jaké mu chceš patřit“

—  Zdenka Cecília Schelingová slovenská mučednice 1916 - 1955
orig.: „Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť“. Source: GALEŠTOKOVÁ. D.: Novéna k blahoslavenej Zdenke Shelingovej. Trnava: VIA, 2003, s. 10. ISBN 80-85413-54-X

William Shakespeare foto
Peter Thiel foto
Zdenka Cecília Schelingová foto
John Lennon foto
David Nicholls foto
Sri Chinmoy foto
Jan Tomasz Adamus foto

„V 21. století se kostely staly chrámy hudby a svidnický kostel Míru je takový unikát, že hudbou musí žít.“

—  Jan Tomasz Adamus polský dirigent a varhaník 1968
Source: [Šerých, Anna, Bachův festival ve Svídnici, Hudební rozhledy, 2014, 12, 34]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“