„Nikdy nebudu dbát, aby se Emil neporanil… Snášet bolest je první předmět, kterému se má učit a který bude potřebovat nejvíce.“

Poslední aktualizace 13. listopadu 2018. Historie
Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau206
ženevský filozof 1712 - 1778

Podobné citáty

Peter Drucker foto
John Charles Ryle foto

„V náboženství je jeden předmět, o kterém nikdy nemůžeš vědět příliš mnoho. Tím předmětem je Pán Ježíš Kristus.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) There is one subject in religion, about which you can never know too much. That subject is Jesus Christ the Lord.
Zdroj: [Ryle, John Charles, 7, Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts, https://books.google.cz/books?id=qAEDAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, William Hunt, Steam Press, Ipswich, 1859, 268, 168, angličtina]

Marie von Ebner-Eschenbach foto
Jean Jacques Rousseau foto
Aristoteles foto

„Učení není dětská hra; nemůžeme se učit bez bolesti.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Aristoteles foto

„Předmětem žádostivosti bývá vždycky to, co nám schází… Nejvíce si žádáme právě toho, čeho pociťujeme nedostatek.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Rétorika

Robert Browning foto
Homér foto

„Osudem duch byl člověku dán, jenž dovede bolest snášet.“

—  Homér starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea

Citát „Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.“
Dante Alighieri foto
Gaius Julius Caesar foto
Lech Przeczek foto
Germaine de Staël foto
Teal Swan foto

„Bolest vám vždy říká: potřebujete provést změnu.“

—  Teal Swan americká duchovní učitelka 1984

Zdroj: Facebook

Související témata