„Prozkoumal jsem moře Starého světa a Nového a vyšlapal jsem půdu čtyř čtvrtin Země.“

Originál

I have explored the seas of the Old World and the New, and trodden the soil of the four quarters of the Earth.

Preface (1833).
Mémoires d'outre-tombe (1848 – 1850)
Kontext: I have explored the seas of the Old World and the New, and trodden the soil of the four quarters of the Earth. Having camped in the cabins of Iroquois, and beneath the tents of Arabs, in the wigwams of Hurons, in the remains of Athens, Jerusalem, Memphis, Carthage, Granada, among Greeks, Turks and Moors, among forests and ruins; after wearing the bearskin cloak of the savage, and the silk caftan of the Mameluke, after suffering poverty, hunger, thirst, and exile, I have sat, a minister and ambassador, covered with gold lace, gaudy with ribbons and decorations, at the table of kings, the feasts of princes and princesses, only to fall once more into indigence and know imprisonment.

Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
François-René de Chateaubriand foto
François-René de Chateaubriand22
francouzský spisovatel, politik, diplomat a historik 1768 - 1848

Podobné citáty

Charles de Gaulle foto
Tomáš Baťa foto
Winston Churchill foto
Lawrence Durrell foto
Menandros foto
Kryštof Kolumbus foto
Leo Baeck foto

„Jsem na půdě Československa a je mou povinností se naučit řeči země, která mě hostí.“

—  Leo Baeck rabín, učenec a vůdce Progressive Judaismus 1873 - 1956

v terezínském ghettu
Zdroj: [Leo Pavlát: Dodnes živý odkaz rabína Leo Baecka, rozhlas, 2016-10-30, 2017-01-05, http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/leo-pavlat-dodnes-zivy-odkaz-rabina-leo-baecka--1664975]

Bohumil Hrabal foto
Aristide Maillol foto
Võ Nguyên Giáp foto
Aristoteles foto

„Ušlechtilé skutky můžeme vykonat, aniž vládneme zemi a moři.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Jean Jacques Rousseau foto
William Butler Yeats foto
Frederick Winslow Taylor foto
Julius Zeyer foto
Karel Havlíček Borovský foto

„Svět je pořád stejný,
lidé ho nezmění:
plivni si stokrát do moře,
ono se nezpění.“

—  Karel Havlíček Borovský, Křest svatého Vladimíra

Zdroj: Křest svatého Vladimíra, Zpěv V. — Bezbožnost v Rusích, https://cs.wikisource.org/wiki/K%C5%99est_svat%C3%A9ho_Vladim%C3%ADra/Zp%C4%9Bv_V.

Související témata