„Otroci ve svých okovech ztrácejí všechno, dokonce i přání, aby se z nich vyprostili. Milují své poddanství tak, jak Oddyseoví druhové milovali svou zvířecí podobu. Prvních otroků stvořila moc a zbabělost otroků jejich otroctví prodloužila.“

Zdroj: Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762

Převzato z Wikiquote. Upravil Martin Svoboda. Poslední aktualizace 3. června 2021. Historie
Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau206
ženevský filozof 1712 - 1778

Podobné citáty

Mahátma Gándhí foto
Charles de Gaulle foto
Richard Francis Burton foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Člověk se narodil svobodný a všude je v okovech. Ten, kdo se má za pána ostatních zůstává větším otrokem než oni.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, J. J. O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. 1. vyd. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1949, s. 10; cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 46

Aurelius Augustinus foto
Gabriel Laub foto
Francis Bacon foto
Seneca foto
Friedrich Nietzsche foto
Aldous Huxley foto
Henry David Thoreau foto
Marie von Ebner-Eschenbach foto
Harriet Tubman foto
Charles Louis Montesquieu foto
Jaromír John foto

„Člověk nemá býti otrokem svých neřestí, ale také nemá být otrokem svých ctností.“

—  Jaromír John český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 - 1952

Epiktétos foto
Šalamoun foto

Související témata