„Nepozoroval jsem, že by metla měla jiný účinek, než že činí duše ospalými a zbabělými, nebo záludnými či zarputilými.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne102
francouzský spisovatel 1533 - 1592

Podobné citáty

Michel De Montaigne foto
François de La  Rochefoucauld foto
Molière foto
Alessandro Manzoni foto
James Thurber foto

„Před Valdicemi jsem byl proti. Dnes tvrdím, že ve fungujícím právním systému má trest smrti své místo. Doživotní trest neměl na mnohé vězně vůbec žádný účinek.<ref“

—  Aleš Jaluška 1947

Člověk si zvykne i na šibenici, říká vězeňský kaplan, rozhlas.cz, 2014-04-14, 2016-03-15, http://www.rozhlas.cz/dvojka/jejakaje/_zprava/clovek-si-zvykne-i-na-sibenici-rika-vezensky-kaplan--1338931

Paulo Coelho foto

„Všichni by si měli uvědomit zodpovědnost sami za sebe, může to mít svůj účinek.“

—  Petr Kulhánek

Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/uzavreni-okresu-je-zachranna-brzda-hejtmani-nouzovy-stav-pot/r~1a77e3526c8911ebb0fa0cc47ab5f122/

John Bunyan foto

„Modlete se často; neboť modlitba je štítem pro duši, oběť Bohu a metlou pro Satana.“

—  John Bunyan anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688

Originál: (en) Pray often; for prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge for Satan.
Zdroj: [Bunyan, John, 1873, The complete works of John Bunyan, Bradley, Garretson & Co., 80, angličtina]

Martin Luther foto

„Věřím, že do nebe přijdou psíci i jiná havěť a že každé stvoření má nesmrtelnou duši.“

—  Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava protestantské reformace 1483 - 1546

Vladimír Páral foto
Aurelius Augustinus foto
Thomas Hobbes foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
George Foreman foto
Maria Augusta Trappová foto
Mirek Topolánek foto

Související témata