„Věda má svůj smysl, pokud se chápe jako cesta k pravdě a pravda jako dobro člověka.“

Jan Pavel II. foto
Jan Pavel II.16
katolický papež 1920 - 2005

Podobné citáty

Viktor Frankl foto
Karel Schwarzenberg foto
Jiří Menzel foto
Jan Hus foto

„Pravda je jen to, co jest dobrem všech.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415
O pravdě

Ivan Petrovič Pavlov foto
Gustave Le Bon foto
Karel Schwarzenberg foto

„Václav Havel jest nyní na pravdě Boží; co tento výraz znamená? Ve staré češtině pod výrazem pravda se nechápala jenom výpověď o skutečném stavu věci, v níž Pravda byla spravedlnost a Právo s velkým P. V tomto smyslu také bylo husitské heslo "Pravda Boží vítězí."“

—  Karel Schwarzenberg český kandidát na prezidenta (2013), ministr zahraničních věcí ČR, místopředseda vlády ČR, člen českého Parlamentu (201… 1937
Václav Havel ovšem věděl, že slovo pravda má i značně zúžený smysl. Věděl také, že když chápeme pravdu sebestředně, pouze jako svou pravdu, tak je to příčina sváru a nesnášenlivosti, proto jeho heslo bylo pravda a láska, neboť pouze láska nás přiměje naslouchat pravdě toho druhého, pravdě jiných. To je ta láska, která nás též vede k pokoře, čímž Václav Havel předčil nás všechny. To je hluboký smysl hesla Pravda a láska, kterému se lidé mnohdy vysmívali a velmi mu ho vyčítali, přesto je to podstata lidského boje. My všichni víme, že tento boj bude trvat po celou existenci lidstva. My víme, že ten boj o lásku a pravdu nesmíme nikdy vzdát. (Ve smutečním projevu při pohřbu Václava Havla) Source: http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/254422-dokument-requiem-za-vaclava-havla-s-projevy.html

Mikuláš Kopernik foto
Emanuel Rádl foto
Alfred Delp foto
Jiří Menzel foto

„Dobru, pravdě, kráse.“

—  Jiří Menzel český filmový režisér, herec, režisér, scenárista, spisovatel a vysokoškolský pedagog 1938
motto

Konfucius foto

„Dobro a pravda se navzájem podmiňují.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Ladislav Hejdánek foto

„Moc dneska vědou, pomocí vědy vládne. Dneska se žádná mocenská struktura bez vědy neobejde. Jednak se neobejde bez produktů vědy, ale ta lepší, vyšší se neobejde ani bez vědy samotné. To, že se věda nechává kupovat a dělá svou práci na objednávku, je dokladem jakési upadlosti intelektuálství do něčeho, co je pokleslé. Postmodernita začala de facto v modernitě, v té vědě, která přestala být posedlostí hledání pravdy a stala se výrobou toho, co si kdo objednal. A v tom smyslu intelektuál, který by byl podnikatelem a dodával by potřebnou intelektuální zbrojnici komukoliv, tak vlastně poklesá na úroveň „vědce.““

—  Ladislav Hejdánek český filozof a profesor 1927
O intelektuálech, Proto si myslím, že povědomí té povolanosti je strašlivě důležité, ale nelze se při tom pouze odvolávat na tradici, ale musíme analyzovat také to, co to ještě může znamenat dnes. Tedy intelektuál není ten, kdo má pravdu, ale ten, jemuž je pravda důležitější než jakákoli politika, jakákoli mocenská pozice, jakýkoli omezený zájem. Source: Intelektuálové a moc, červen 1991 http://www.hejdanek.eu/digiarchiv.php?id_detail=122

Hermann Hesse foto

„Krásno je ze stejného rodu jako Pravda a Dobro.“

—  Hermann Hesse německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu a také malíř 1877 - 1962

Kemal Atatürk foto

„Moji lidé se budou učit zásadám demokracie, diktátům pravdy a učení vědy.“

—  Kemal Atatürk turecký armádní důstojník, revolucionář a první prezident Turecka 1881 - 1938

Ladislav Hejdánek foto
Ludwig Feuerbach foto
Oscar Wilde foto
Carlo Maria Martini foto

„Nadšení pro pravdu, které Joseph Ratzinger konsistentně pěstoval, má být chápáno jako odpověď na „slabost“ postmoderny.“

—  Carlo Maria Martini italský jezuita a kardinál katolické církve. 1927 - 2012
Source: [Bronková, Johana, Kard. Martini: Je vzorem v jednání podle svědomí a kompetencí, radiovaticana.cz, 2005-04-21, 2011-03-01, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=3670]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x