„Pokud jde o mě, jako bych neexistoval a připravuji se na nejhorší. Proto vždy říkám, modlete se, hodně se modlete, a když jednoho dne uslyšíte ty nejhorší zprávy, pokračujte v modlitbách a stopy naší krve připraví nádhernou budoucnost - my ji sice neuvidíme, ale jiní sklidí to, co jsme my zaseli v utrpení.“

—  Evžen Bosilkov, 1948 Source: [Riccardi, Andrea, 2014, Století mučedníků, Karmelitánské nakladatelství, 1, 155, 978-80-7195-543-6]
Evžen Bosilkov foto
Evžen Bosilkov1
bulharský biskup 1900 - 1952
Reklama

Podobné citáty

Pio z Pietrelciny foto
Dag Hammarskjöld foto
Reklama
Friedrich Nietzsche foto
Markus Zusak foto
Jean-Louis Tauran foto
Jan Hus foto

„Nehodně se modlí všichni, kdo prosí, aby se jim povedl jejich hřích.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415
O modlitbě, Source: Betlémské poselství II. kázání na pátou neděli po Velikonocích, Prosebnou 17. května 1411. In: Betlémské poselství. Svazek II. Editor: Anna Císařová-Kolářová. Praha: Jan Laichter 1947

Charles Spurgeon foto

„Slyšeli jste mnoho arminiánských kázání, odvážím se říci; ale nikdy jste neslyšeli arminiánskou modlitbu – neboť svatí na modlitbách ukazují, že jsou jednoho slova, a skutku, a mysle. Arminián se na svých kolenou bude modlit stejně naléhavě jako kalvinista. Nemůže se modlit o svobodné vůli; pro ni zde není místo.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O kalvinismu a arminianismu, (en) You have heard a great many Arminian sermons, I dare say; but you never heard an Arminian prayer - for the saints in prayer appear as one in word, and deed and mind. An Arminian on his knees would pray desperately like a Calvinist. He cannot pray about free-will: there is no room for it. Source: [Spurgeon, Charles, Free Will—A Slave: A Sermon (No. 52), delivered on Sabbath Morning, December 2, 1855, http://www.romans45.org/spurgeon/sermons/0052.htm, 11.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

Paulo Coelho foto
Léon-Joseph Suenens foto
Charles Spurgeon foto

„Žij a zemři bez modlitby, a budeš se modlit dostatečně dlouho, až se dostaneš do pekla.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O modlitbě, (en) Live and die without prayer, and you will pray long enough when you get to hell. Source: [Spurgeon, Charles, The Immutability of God: A Sermon (No. 1), delivered on Sabbath Morning, January 7th, 1855, http://www.spurgeon.org/sermons/0001.htm, 9.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

Søren Kierkegaard foto
John Bunyan foto

„Modlete se často; neboť modlitba je štítem pro duši, oběť Bohu a metlou pro Satana.“

—  John Bunyan anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688
O modlitbě, (en) Pray often; for prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge for Satan. Source: [Bunyan, John, 1873, The complete works of John Bunyan, Bradley, Garretson & Co., 80, angličtina]

John Bunyan foto

„Modlitba povede člověka, aby přestat hřešit, nebo hřích navede člověka, aby se přestal modlit.“

—  John Bunyan anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688
O modlitbě, (en) Prayer will make a man cease from sin, or sin will entice a man to cease from prayer. Source: [Bunyan, John, Wilson, Samuel, 1736, The Works: Being Several Discourses Upon Various Divine Subjects, Vol.1, E. Gardner, Londýn, 2., 14, angličtina]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=CDpJAAAAcAAJ&dq/

Jan Masaryk foto
Charles Spurgeon foto

„Měli bychom se modlit, jsme-li v náladě na modlitbu, neboť by bylo hříchem zanedbat takovou krásnou příležitost. Měli bychom se modlit, i když nejsme v patřičné náladě, neboť by bylo nebezpečné setrvávat v takovém nezdravém stavu.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O modlitbě, (en) We should pray when we are in a praying mood, for it would be sinful to neglect so fair an opportunity. We should pray when we are not in a proper mood, for it would be dangerous to remain in so unhealthy a condition. Source: [Klug, Ron, Bible Readings on Prayer, Augsburg, 1986, 111, 88, 0806621893, angličtina]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“