„Nehodně se modlí všichni, kdo prosí, aby se jim povedl jejich hřích.“

—  Jan Hus, O modlitbě, Source: Betlémské poselství II. kázání na pátou neděli po Velikonocích, Prosebnou 17. května 1411. In: Betlémské poselství. Svazek II. Editor: Anna Císařová-Kolářová. Praha: Jan Laichter 1947
Jan Hus foto
Jan Hus68
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415
Reklama

Podobné citáty

Chris Kyle foto
Reklama
Gilles Legardinier foto
 Tereza z Avily foto
John Bunyan foto

„Modlitba povede člověka, aby přestat hřešit, nebo hřích navede člověka, aby se přestal modlit.“

—  John Bunyan anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688
O modlitbě, (en) Prayer will make a man cease from sin, or sin will entice a man to cease from prayer. Source: [Bunyan, John, Wilson, Samuel, 1736, The Works: Being Several Discourses Upon Various Divine Subjects, Vol.1, E. Gardner, Londýn, 2., 14, angličtina]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=CDpJAAAAcAAJ&dq/

Christian Friedrich Hebbel foto
Josef Sudek foto
John Bunyan foto
Jan Zlatoústý foto
Publilius Syrus foto
Charles Spurgeon foto

„Měli bychom se modlit, jsme-li v náladě na modlitbu, neboť by bylo hříchem zanedbat takovou krásnou příležitost. Měli bychom se modlit, i když nejsme v patřičné náladě, neboť by bylo nebezpečné setrvávat v takovém nezdravém stavu.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O modlitbě, (en) We should pray when we are in a praying mood, for it would be sinful to neglect so fair an opportunity. We should pray when we are not in a proper mood, for it would be dangerous to remain in so unhealthy a condition. Source: [Klug, Ron, Bible Readings on Prayer, Augsburg, 1986, 111, 88, 0806621893, angličtina]

Josef Poul foto
Erich Maria Remarque foto
Evžen Bosilkov foto
Jean-Louis Tauran foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“