„Nemluvil pravdu, když moskevským soudruhům referoval o situaci v Československu, a nemluvil pravdu, když domácí veřejnosti referoval o Moskvě. A tlaky přitom rostly z obou stran. Nedokázal se zříci loajality k Moskvě, protože byl věřícím komunistou. A nechtěl se zříci loajality ke své zemi, protože byl vlastenec.— o Alexanderu Dubčekovi“

Reklama

Podobné citáty

Tomáš Kempenský foto
Jan Hus foto
Reklama
Alfred North Whitehead foto

„Náboženství je loajalita ke světu.“

—  Alfred North Whitehead anglický matematik a filozof 1861 - 1947
Religion in the Making, kap. II.

Lev Šestov foto
Lee Iacocca foto
Rafał Rutkowski foto
 Démokritos foto

„Je třeba mluviti pravdu, ne mluviti mnoho.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie 460

Michel De Montaigne foto
Reklama
Karel Slavoj Amerling foto

„Volej, až se dovoláš, a pravdu mluv, dokud se pravda nestane.“

—  Karel Slavoj Amerling český filozof, lékař, pedagog a vědecký spisovatel 1807 - 1884

Jan Hus foto

„Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.“

—  Jan Hus český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 - 1415

Ernest Hemingway foto

„Spisovatelovým řemeslem je mluvit pravdu.“

—  Ernest Hemingway americký spisovatel a novinář 1899 - 1961

Mark Twain foto
Reklama
William Shakespeare foto
William Goldman foto
Guy De Maupassant foto
Oscar Wilde foto