„Člověk slovanský, spojený s přírodou svazkem nerozlučitelným, obzírá se na ni ustavičně, nachází v ní položení duše své zobrazené, úkazy její béře za význam stavu svého i událostí jeho se týkajících, a příroda na vzájem ponouká jej, aby jí i hnutím jejím rozuměl a zobrazil si na nich stav svůj i city své duše. V tomto spojení má se jeden ke druhému a rozumějí si oba dobře i bez výrazných slov jako staří známí a přátelé.“

Zdroj: [Sobotka, Primus, Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, pověstech, bájích, obřadech a pověrách slovanských, Nákladem Matice české, 1879, 5, čeština]

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Ľudovít Velislav Štúr foto
Ľudovít Velislav Štúr3
slovenský básník, filozof, lingvista, publicista, politik a… 1815 - 1856

Podobné citáty

Rudolf Unger foto
Epikúros ze Samu foto
Alphonse Karr foto
Alexej Chomjakov foto
Džaváharlál Néhrú foto

„Je tu ta chvíle, která v dějinách přichází jen zřídka, kdy vstupujeme ze starého světa do nového, kdy jeden věk končí a kdy duše národa, dlouho umlčovaná, nachází svou řeč.“

—  Džaváharlál Néhrú indický právník, státník a spisovatel, první premiér Indie 1889 - 1964

Z proslovu krátce po půlnoci 15. srpna 1947, kdy Velká Británie předala moc v Indii.

Michail Jurjevič Lermontov foto
Franz Kafka foto
Karel Kryl foto

„Láska je stav duše. Něco jiného je, když člověk vzplane poprvé, jinak ji vidí táta a máma s dětmi a jinak staří lidé v takzvaném prázdném bytě. Láska je slovo a slova jsou ošidná.“

—  Karel Kryl český písničkář 1944 - 1994

Zdroj: Dvě výročí písničkáře Karla Kryla https://www.czsk.net/svet/clanky/kultura/krylvyroci.html, czsk.net, 2004-03-03, [cit. 2020-06-19].

Joseph Calleja foto

„Puccini byl parchant. Věděl přesně, jak funguje lidská duše. Lidská duše byla hračka v rukou Pucciniho, který s ní svou hudbou manipuloval.“

—  Joseph Calleja maltézský operní tenor 1978

[(de) Puccini war ein Bastard. Er wusste genau, wie die menschliche Seele funktioniert. Die menschliche Seele war ein Spielzeug in Puccinis Händen, welches er mit seiner Musik manipulierte.]
Zdroj: [Geets, Siobhán, Joseph Calleja: „Puccini war ein Bastard“, diepresse.com, 2011-11-17, 2012-04-22, http://diepresse.com/home/kultur/klassik/709527/Joseph-Calleja_Puccini-war-ein-Bastard?from=simarchiv]

Erich Fromm foto
André Malraux foto
Albert Einstein foto
Novalis foto
Novalis foto
Witold Gombrowicz foto
Peter Høeg foto
Mahátma Gándhí foto
Marc Chagall foto

„Umění je stav duše.“

—  Marc Chagall běloruský rusko-francouzský umělec a malíř 1887 - 1985

Související témata