„Člověk slovanský, spojený s přírodou svazkem nerozlučitelným, obzírá se na ni ustavičně, nachází v ní položení duše své zobrazené, úkazy její béře za význam stavu svého i událostí jeho se týkajících, a příroda na vzájem ponouká jej, aby jí i hnutím jejím rozuměl a zobrazil si na nich stav svůj i city své duše. V tomto spojení má se jeden ke druhému a rozumějí si oba dobře i bez výrazných slov jako staří známí a přátelé.“

— ľudovít Velislav Štúr

ľudovít Velislav Štúr foto
ľudovít Velislav Štúr3
slovenský básník, filozof, lingvista, publicista, politik... 1815 - 1856
Reklama

Podobné citáty

Wilhelm Von Humboldt foto

„Tělesný stav závisí velmi na duši. Člověk by se měl především rozveselit a ze všech stran uklidnit.“

— Wilhelm Von Humboldt pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel univerzity v Berlíně 1767 - 1835

Karel Kryl foto
Reklama
André Malraux foto
Marc Chagall foto

„Umění je stav duše.“

— Marc Chagall běloruský rusko-francouzský umělec a malíř 1887 - 1985

 Epikúros ze Samu foto
 Plútarchos foto
 František Xavérsky foto
Reklama
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Julius Zeyer foto
Jandy Nelson foto
Carl Gustav Jung foto
Reklama
George Gordon Byron foto
John Owen foto
Berthold Auerbach foto
Alexander Sergejevič Puškin foto
Další