„Rozdíl mezi totalitním zřízením a demokracií způsobuje nesmrtelnost. Trvá-li život člověka pouhých sedmdesát let, pak je stát nebo národ důležitější než jednotlivec. Pokud má však křesťanství pravdu, je jedinec důležitější, neboť je věčný.“

Zdroj: C. S. Lewis: K jádru křesťanství, Návrat domů 1993, ISBN 80-85495-19-8

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie

Podobné citáty

Tereza z Avily foto
Publius Cornelius Tacitus foto
William Somerset Maugham foto
André Maurois foto
Gioacchino Rossini foto
Christoph Martin Wieland foto

„Vychování je první, nejdůležitější, nejpodstatnější záležitost státu, nejhodnější péče panovníkovy a jeho rádců.“

—  Christoph Martin Wieland německý spisovatel a překladatel 1733 - 1813

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 20, česky]

Bohumil Hrabal foto

„Nejdůležitější je psát život.“

—  Bohumil Hrabal český romanopisec a spisovatel 1914 - 1997

Jean Giono foto
Bruce Lee foto
Konrad Adenauer foto
William James foto
Alkmaión z Krotónu foto
Blaise Pascal foto

„Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.“

—  Blaise Pascal francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 - 1662

Diane Sawyer foto
Citát „Volný čas je nejdůležitější součást našeho života.“
Denis Diderot foto

„Volný čas je nejdůležitější součást našeho života.“

—  Denis Diderot francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 - 1784

Varianta: Volný čas tvoří nejdůležitější část našeho života.

Související témata