„Rozdíl mezi totalitním zřízením a demokracií způsobuje nesmrtelnost. Trvá-li život člověka pouhých sedmdesát let, pak je stát nebo národ důležitější než jednotlivec. Pokud má však křesťanství pravdu, je jedinec důležitější, neboť je věčný. “

— Clive Staples Lewis

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis24
britský spisovatel irského původu 1898 - 1963

Podobné citáty

Další