„Hřích je vzdorné vyzývání Boží spravedlnosti, znásilnění Jeho milosti, posměch Jeho trpělivosti, znevážení Jeho moci a opovržení Jeho láskou.“

—  John Bunyan, (en) Sin is the dare of God's justice, the rape of His mercy, the jeer of His patience, the slight of His power, and the contempt of His love. Source: [Manser, Martin H., 2001, The Westminster Collection of Christian Quotations, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1., 345, angličtina, 0664222587]. Dostupné online. https://books.google.cz/books?id=b-N2i0CSWMUC&dq/
John Bunyan foto
John Bunyan14
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 - 1688
Reklama

Podobné citáty

William Shakespeare foto
Matthew Henry foto

„Zahubeni Boží spravedlností budou jen ti, kdo nechtějí být napraveni Boží milostí.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714
(en) None are ruined by the justice of God but those that hate to be reformed by the grace of God. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter VI., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc1.Gen.vii.html, 6.9.2006, 2.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Reklama
Matthew Henry foto

„Ti, kdo se nevydají do rukou Boží milosti, budou vydáni do rukou Jeho spravedlnosti.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714
(en) Those who will not deliver themselves into the hand of God's mercy cannot be delivered out of the hand of His justice. Source: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Hosea, Chapter II., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc4.Hos.iii.html, 6.9.2006, 2.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Joseph Caryl foto

„Nic nás nemůže ukrýt před hněvem Božím než milost Boží.“

—  Joseph Caryl 1602 - 1673
(en) Nothing can hide us from the wrath of God but the mercy of God. Source: Ibid., s. 158.

Billy Graham foto
Charles Spurgeon foto
Franz Kafka foto

„Základním lidským hříchem je netrpělivost.“

—  Franz Kafka český spisovatel židovského původu 1883 - 1924

Edvard Beneš foto

„Netrpělivost je jediným a hlavním lidským hříchem.“

—  Edvard Beneš druhý československý prezident 1884 - 1948
kniha Druhý dech

John Owen foto
Richard Sibbes foto

„V Kristu je více milosti, než je v nás hříchu.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635
(en) There is more mercy in Christ than sin in us. Source: [Sibbes, Richard, Rev. Terry Kulakowski, The Bruised Reed, https://books.google.cz/books?id=b6UGCwAAQBAJ&pg, Lulu.com, 2015, 140, 16, 161898053X, angličtina]

Charles Spurgeon foto

„Učení o svobodné vůli – co dělá? Zvelebuje člověka jako Boha. Prohlašuje Boží záměry za nic, protože nemohou být vykonány, jestliže lidé nechtějí. Činí z Boží vůle čekajícího služebníka vůle člověka, a celou smlouvu milosti závislou na lidském skutku. Popírajíc vyvolení pro nespravedlnost, považuje Boha za dlužníka hříšníků.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
(en) Free-will doctrine-what does it do? It magnifies man into God. It declares God's purposes a nullity, since they cannot be carried out unless men are willing. It makes God's will a waiting servant to the will of man, and the whole covenant of grace dependent on human action. Denying election on the ground of injustice, it holds God to be a debtor to sinners.

Karl Emil Franzos foto
William Shakespeare foto
Otto František Babler foto
George Bernard Shaw foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“