„Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza48
římsko-katolická jeptiška 1910 - 1997
Reklama

Podobné citáty

Jean Maria Vianney foto
Reklama
Božena Němcová foto
 Šalamoun foto

„Podsvětí, říše zkázy, se nenasytí; nenasytí se ani oči člověka.“

—  Šalamoun izraelský král a syn Davida -1011 - -931 př. n. l.

Johann Wolfgang von Goethe foto
 Pavel z Tarsu foto
 Homér foto

„Člověk se nasytí všeho - i lásky.“

—  Homér starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea 750

Steve Jobs foto
Reklama
Winston Churchill foto

„Neuděláme chudé bohatšími tím že uděláme bohaté chudšími.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

Reklama
Jan Skácel foto

„On jediný dokázal dětem říci, že na světě je smrt, a nevylekal je.“

—  Jan Skácel český básník 1922 - 1989
O Janu Karafiátovi v předmluvě k Broučkům v roce 1967 „Kniha, která si odpočinula“

Andrew Biersack foto

„Na světě není absolutně nikdo, kdo ti může řict že něco nedokážeš. Ty jsi na světě jediná osoba, která si může určovat limity.“

—  Andrew Biersack americký zpěvák 1990
There is absolutely on one in the world that can tell you that you can't do something. You are the only person that can set that limitions...

Konstantin Nikolajevič Baťuškov foto
Mahátma Gándhí foto
Další