„Toto nepíši na základě pošetilých povídaček, nýbrž píši to, čemu jsem se za devět let v Paříži naučil a co jsem získal u svých učitelů, a čeho jsem se dopracoval na ctihodné universitě pražské za plných osm let, zabývaje se studiem svatého Písma ode dnů svého mládí.“

Citáty z Pravidel Starého a Nového zákona
Zdroj: Tamtéž, s. 38.

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Matěj z Janova foto
Matěj z Janova13
český náboženský spisovatel, teolog a římskokatolický ducho… 1350 - 1393

Podobné citáty

Francis Bacon foto

„Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.“

—  Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Varianta: Mládí je nejen v letech, ale i v myšlenkách.

Jiří Sovák foto

„S láskou je to jako s kalamářem – po letech inkoust vyschne, ať píšeme, nebo ne.“

—  Jiří Sovák český dabér, herec a komik 1920 - 2000

Zdroj: [Když člověk přichází do let..., ceskatelevize.cz, 2009-01-03, 2020-12-28, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213445114-kdyz-clovek-prichazi-do-let/20852216095/titulky, česky, [00:07:00]]

Michel De Montaigne foto
André Maurois foto
Juan Antonio Samaranch foto

„Drazí kolegové, vím, že jsem velmi blízko ke konci svých dnů. Jak víte, je mi osmdesát devět let. Mohu vás požádat, zda byste nedarovali mé zemi tu čest a také povinnost uspořádat olympijské hry v roce 2016? Děkuji vám.“

—  Juan Antonio Samaranch prezident IOC 1920 - 2010

na Olympijském kongresu v Kodani 2009, kde Madrid neúspěšně kandidoval na pořádání letních olympijských her

Source: [Associated Press, Samaranch dies from heart ailment, http://sports.espn.go.com/oly/news/story?id=5121277, 2010-04-21, 2013-07-21, ESPN]

Gabriel Laub foto
William Wilberforce foto

„Jak odlišné v tolika ohledech, jak protikladné by byla dva systémy morálky, z nichž jeden by byl utvořen pouze podle obecně přijímaných mravních zásad křesťanského světa, a druhý na základě zkoumání svatých Písem!“

—  William Wilberforce anglický politik 1759 - 1833

Originál: (en) How different, nay, in many respects, how contradictory, would be the two systems of mere morals, of which the one should be formed from the commonly received maxims of the Christian world, and the other from the study of the holy Scriptures!
Zdroj: Ibid., s. 13

Jan Štursa foto
František Vymazal foto
Karel Čapek foto
Jean Cocteau foto

„Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech.“

—  Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský manažer a filmař 1889 - 1963

Aurelius Augustinus foto

„Svatá písma nepřikazují nic kromě lásky.“

—  Aurelius Augustinus raně křesťanský teolog a filozof 354 - 430

Richard Baxter foto

„Pečlivě si vybírejte knihy, které čtete; ať u vás mají svatá Písma vždy přednost, a hned po nich solidní, živoucí, nebeská pojednání, která Písma nejlépe vykládají a aplikuji, a pak věrohodné historie zejména církve, a traktáty o nižších vědách a uměních; ale dávejte si pozor na falešné učitele, kteří by zkazili vaše porozumění.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) Make careful choice of the books which you read: let the Holy Scriptures ever have the pre-eminence, and, next to them, those solid, lively, heavenly treatises which best expound and apply the Scriptures, and next, credible histories, especially of the Church, and tractates upon inferior sciences and arts: but take heed of false teachers who would corrupt your understandings.
Zdroj: The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, Svazek II. S. 150.

Theodor Seuss Geisel foto
Mirek Topolánek foto

„Nečtu noviny, a ty kydy, které tam píší, mě nezajímají. Najednou jste se všichni probudili a objevili jste Ameriku. Na odposlechy, sledovačky a účelově vyráběná kompra jsem upozorňoval mnohokrát před lety a vy jste si ze mě dělali legraci. Teď nezajímáte vy mě.“

—  Mirek Topolánek český člen českého Parlamentu (2006–2010), premiér ČR, senátor českého Parlamentu a vysokoškolský pedagog 1956

Zdroj: mp: Topolánek: Já vám říkal, že se fízluje. Ty vaše kydy nečtu a nezajímáte mě. Parlamentní listy, 22. 3. 2012 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Topolanek-Ja-vam-rikal-ze-se-fizluje-Ty-vase-kydy-nectu-a-nezajimate-me-226840

„Je to Bible, kterou jsem si od svého mládí zamiloval a nazýval svou přítelkyní a nevěstou, ano matkou krásného milování a poznání, bázně a svaté naděje.“

—  Matěj z Janova český náboženský spisovatel, teolog a římskokatolický duchovní 1350 - 1393

Citáty z Pravidel Starého a Nového zákona
Zdroj: Matěj z Janova. Výbor z Pravidel Starého a Nového zákona. Edd. Rudolf Schenk, Miloslav Kaňák. Praha 1954, s. 34.

„Spoléhání se na Písmo svaté ho uchránilo od dalšího přemýšlení.“

—  Kenneth Clark historik umění, hlasatel a ředitel muzea 1903 - 1983

o Johnu Ruskinovi
Zdroj: [Hensbergen, Gijs van, 2003, Gaudí, BB art, 67, 80-7341-848-7]

Související témata