„Problematika zvířat stojí pro mne mnohem výše než starost abych nebyl směšný. Protože problém zvířat je nerozlučně spjat s problematikou lidí a sice v té míře, že každé vylepšení našeho vztahu ke světu zvířat znamená zlepšení na naší cestě k lidskému štěstí.“

— Émile Zola

Émile Zola foto
Émile Zola19
francouzský spisovatel, představitel naturalismu 1840 - 1902

Podobné citáty

Další