„Nejvíce péče je třeba věnovat tomu, aby si chlapci zvykli mluvit pravdu, neboť lhaní je otrocká nectnost, hodná nenávisti všech lidí.“

Poslední aktualizace 7. října 2021. Historie
Plútarchos foto
Plútarchos35
starověký řecký historik a filozof 46 - 127

Podobné citáty

Marcus Fabius Quintilianus foto
Samuel Butler foto
François de La  Rochefoucauld foto
Voltaire foto
Démokritos foto

„Je třeba mluviti pravdu, ne mluviti mnoho.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Lakšmí Mittal foto

„Těžká práce jistě představuje dlouhou cestu. Dnes hodně lidí tvrdě pracuje, takže se musíš ujistit, zda pracuješ usilovněji a skutečně se věnuješ tomu, co podnikáš a čeho hodláš dosáhnout.“

—  Lakšmí Mittal indický ocelářský magnát 1950

Zdroj: [Brož, Ivan, 3 největší manažerští tygři Asie, 21. století, 2008, květen, 5]

Gustave Flaubert foto
Dalajláma foto
Leon Battista Alberti foto
Jaromír John foto
Novalis foto
Vitaliano Brancati foto

„Chlapci a dívky potřebují stejnou lásku a péči, ale jsou jiní. Dělat, jako by tyto rozdíly nebyly, je prostě lež.“

—  Christos Tsiolkas australský spisovatel 1965

Originál: (de) Buben und Mädchen brauchen dieselbe Liebe und Fürsorge, aber sie sind unterschiedlich. So zu tun, als gäbe es diese Unterschiede nicht, ist einfach eine Lüge.
Zdroj: [Christos Tsiolkas: "Die Mittelklasse ist arrogant und gierig", diepresse.com, 2012-03-17, 2012-04-22, http://diepresse.com/home/leben/kreativ/741193/Christos-Tsiolkas_Die-Mittelklasse-ist-arrogant-und-gierig?from=suche.intern.portal]

Oliver Wendell Holmes foto
František Ladislav Rieger foto

„Vímť já, že nejvíce miluje národ svůj ten, kdo mu pravdu mluví.“

—  František Ladislav Rieger český politik a publicista 1818 - 1903

Řeč pronesená při položení základního kamene k Jungmannovu pomníku v Praze 13. 7. 1873
Zdroj: Fr. L. Rieger – Vybrané řeči a úvahy, Topič, Praha [1924], s. 92

Maxmilián Kolbe foto

„Pokora – základ všech ctností v Marii…“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Zdroj: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=rekli-svati-a-to-plati-aneb-citaty-blahoslavenych-a-svatych-ii-dil&cisloclanku=2011090151

Denis Diderot foto
Jack Welch foto
William Shakespeare foto

„Chovejte se, jako kdybyste určité ctnosti, které třeba vůbec nemáte.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Chybí zdroj

Související témata