„Když slyšíte, že někdo hovoří o nějakém problému kultury nebo dokonce lidstva, musíte se vždy zeptat, kdo ten člověk je, neboť čím je problém obecnější, tím víc může člověk do jeho vylíčení,, vtajit" svou vlastní osobní psychologii.“

—  Carl Gustav Jung, Duše moderního člověka
Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung95
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analyti… 1875 - 1961

Podobné citáty

Ray Kroc foto
Pavel Bédi foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Čím víc se člověk na nějakou věc dívá, tím méně ji vidí a čím víc ji studuje, tím méně o ní ví.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936
Source: Gilbert Keith Chesterton: Ohromné maličkosti/Obrany, Academia, str. 25 – kapitola Dvanáct mužů (přeložil Jan Čulík)

Josef Stalin foto
Charles Louis Montesquieu foto
Jeaniene Frost foto
Slávek Král foto
Arthur Schopenhauer foto
Erich Fromm foto
Josef Stalin foto

„Smrt řeší všechny problémy. Kde není člověk, není ani problém.“

—  Josef Stalin sovětský politik 1879 - 1953
Neautentické a sporné, „Смерть решает все проблемы. Нет человека, нет проблем." Nejde o výrok historického Stalina, ale o slova, která byla připsána Stalinovi v románu. Není doloženo, že by Stalin takovou větu řekl nebo napsal. Poprvé se objevuje v románu Anatolije Naumoviče Rybakova Děti Arbatu, který byl publikován v roce 1987 (pronáší ji románový Stalin o zastřelení vojenských odborníků). Ve svých vzpomínkách, které byly vydány v roce 1997 (Roman-vospominanije), Rybakov napsal, že tuto větu možná od někoho slyšel, možná si ji sám vymyslel, prostě jen krátce zformuloval „stalinský princip", což je právo umělce.

Charles Bukowski foto
Josef Stalin foto
Clarence Darrow foto

„Jsem pevně přesvědčen, že člověk neodpovídá za své vlastní chování víc než nevzdělaný Indián. Tento Indián má však malou přednost v tom, že se dokonce ani nepovažuje za svobodného.“

—  Clarence Darrow americký právník a vedoucí člen American Civil Liberties Union 1857 - 1938
citováno z utf. mff. cuni. cz http://utf.mff.cuni.cz/seminare/texty/MystSvVl/MystSvVl.html

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x