„Láska přináší utrpení, vždyť poté co existuje hřích, milovat znamená nechat se pro druhého ukřižovat.“

Poslední aktualizace 17. ledna 2016. Historie
Michel Quoist foto
Michel Quoist19
francouzský spisovatel 1921 - 1997

Podobné citáty

Pierre-Augustin de Beaumarchais foto
Michel De Montaigne foto
Christian Friedrich Hebbel foto
Richard Sibbes foto

„Bůh se svými dětmi jedná tím nejbezpečnějším způsobem, aby nebyly odsouzeny spolu se světem; dovoluje, aby je svět odsuzoval, aby nemilovaly svět; aby je svět nenáviděl, aby nemilovaly svět; aby byly jemu ukřižovány, musí být svět ukřižován jim.“

—  Richard Sibbes anglický teolog 1577 - 1635

Originál: (en) God takes a safe course with His children, that they may not be condemned with the world; He permits the world to condemn them, that they may not love the world, the world hates them, that they may not love the world; that they may be crucified to it, the world must be crucified to them.
Zdroj: [Sibbes, Richard, Divine Meditations and Holy Contemplations, https://books.google.cz/books?id=Dq9JAAAAYAAJ&dq, J. Buckland, London, 1775, 137, 71, angličtina]

John Lennon foto
Ernst Ewald foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
Francois Fénelon foto
Colleen McCullough foto
Jerzy Broszkiewicz foto
Gottfried Wilhelm Leibniz foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Julius Zeyer foto
Michel Quoist foto
Irving Wallace foto
Homér foto

„Hřích je vymýšlet záhubu druhým.“

—  Homér starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea

Erich Fromm foto
Robert Silverberg foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“