Citáty na téma stranickost

Sbírka citátů na téma stranickost.

Související témata

Celkem 13 citátů, filtrovat:


Jan Werich foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Radka Denemarková foto
George Bernard Shaw foto
Georg Christoph Lichtenberg foto

„Nastává doba vůdců, kteří nekompromisně řídí své strany. Pryč se stranickou demokracií.“

—  Josef Zickler český politik a podnikatel 1956

Zdroj: [Zákulisí Řádu národa. Vůdce z ruské ambasády, tyden.cz, 2016-05-06, 2016-05-09, http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zakulisi-radu-naroda-vudce-z-ruske-ambasady_382672.html]

Miloš Jakeš foto
John Fitzgerald Kennedy foto
Zdeňka Ortová foto
Jiří Paroubek foto

„Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat. Stojíme před výročními členskými schůzemi a okresními konferencemi strany, bude třeba se zamýšlet nejen nad výběrem členů do výborů místních organizací, ale i nad celkovou koncepcí práce těchto organizací. Vždyť ruku na srdce, kolik z těchto orgánů a organizací má důkladně rozpracovaný dvou až tříletý plán činnosti? Kolik z těchto místních organizací provádí například důkladnou přípravu kádrů? Stále nevyužívámě všech organizačních forem, které organizační řád předpokládá. Mám především na mysli možnost vytváření odborných komisí a to při okresních a krajských výborech strany. Vždyť tak bychom daleko lépe a kvalifikovaněji a tedy i s větší vahou vystupovali v zastupitelských sborech, členských organizacích Národní fronty i na svých pracovištích.“
(„Únor odkazem i výzvou – Beseda pamětníků Února s nejmladší generací Československé strany socialistické“

—  Jiří Paroubek český ministr místního rozvoje ČR, člen českého Parlamentu (2006–2010), člen českého Parlamentu (2010–2013) a premiér ČR 1952

Beseda se uskutečnila začátkem května 1978 a byla uveřejněna v deníku Svobodné slovo. O čtyři roky později, 12.2.1982, byl na VIII. konferenci ČSS bratr Jiří Paroubek zvolen do Ústředního výboru ČSS. zdroj: Dokument: Bratr Paroubek o Vítězném únoru http://neviditelnypes.zpravy.cz/p_politika.asp?c=A060423_011435_p_politika_wag, Neviditelný pes, 24.4.2006)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Politické strany, které fungují bez členské základny, bez vnitřní kontroly, pouze jako "strany - fabriky", resp. jako strany produkující zisk pro své zakladatele, a to přednostně ze státních dotací, které jsou určeny pro fungování politických stran. Téměř žádný stranický elektorát zároveň umožňuje lídrům strany vést politiku bez jakéhokoliv chomoutu ideologie. Je to systém, v němž členové působí jako zbloudilé vesnické psi bez domovského dvora.“

—  Michal Horský československý člen československého Federálního shromáždění, politolog a politik slovenské národnosti 1943 - 2018

Originál: (sk) Politické strany, ktoré fungujú bez členskej základne, bez vnútornej kontroly, iba ako „strany – fabriky“, resp. ako strany produkujúce zisk pre ich zakladateľov, a to prednostne zo štátnych dotácií, ktoré sú určené na fungovanie politických strán. Takmer žiaden stranícky elektorát zároveň umožňuje lídrom strany viesť politiku bez akéhokoľvek chomúta ideológie. Je to systém, v ktorom členovia pôsobia ako zblúdené dedinské psy bez domovského dvora.
Zdroj: [Stupňan, Igor, Zomrel politológ Michal Horský, spravy.pravda.sk, 2018-03-18, 2018-03-19, https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/462726-zomrel-politolog-michal-horsky/]

Tomáš Vandas foto
Mikuláš Peksa foto