Citáty na téma vychovatel

Sbírka citátů na téma vychovatel.

Související témata

Celkem 18 citátů, filtrovat:


Reinhard Heydrich foto

„Zdánlivě to nyní vypadá tak, jako bychom byli vytvořili takovou českou vládu, která dovede do říše celý český národ. Chtěl bych zdůraznit, že poněmčení zamýšlíme, ale pouze těch, kteří jsou skutečně k poněmčení způsobilí. Počítám zhruba se 40 až 60 procenty…
Těm, kteří jsou způsobilí poněmčení, by se později pokud možno zprostředkovala práce v říši, aby se sem vůbec nevrátili. Ti, kteří poněmčení způsobilí nejsou, se odešlou po otevření osídlovacího prostoru kolem Ledového moře, v němž umístíme v budoucnu koncentrační tábory pro 11 miliónů židů z Evropy. Tam bychom pak mohli usadit Čechy, kteří nejsou způsobilí poněmčení. Jejich úkol by byl pozitivní, udělali bychom z nich dozorce, předáky, měli by možnost přivést si sem rodiny…
Dalším problémem, a to nejdůležitějším, je otázka českých škol a za druhé otázka mládeže. Obě budou vyřešeny společně… Zde je třeba uhodit především na české učitelstvo, které je sborem vychovatelů opozice. Tady do toho musíme jasně říznout. Není technicky možné dát zavřít všechny české učitele a vytrhnout mládež z dosavadního ovzduší. To půjde bezpochyby při českém postoji k těmto věcem asi nejlépe na poli sportu…“

—  Reinhard Heydrich německý nacistický úředník během druhé světové války 1904 - 1942

z tajného projevu 4. 2. 1942

„Dětská duše je kniha, v níž vychovatel neustále má čítati.“

—  Bernhard Gottlieb von Denzel německý pedagog 1773 - 1838

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 74, česky]

Heinrich Zschokke foto

„Každý člověk dospělý jest, aniž na to mysle, vychovatelem mládeže, byť i jemu byla docela cizí.“

—  Heinrich Zschokke německý spisovatel 1771 - 1848

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 92, česky]

Christian Garve foto

„Porozumět výchově znamená porozumět vztahu mezi vychovatelem a dítětem.“

—  Zdeněk Matějček český psycholog 1922 - 2004

Zdroj: [Vaníčková, Eva, 2004, Tělesné tresty dětí: Definice - popis - následky, Grada Publishing a.s., 20, 8024761580]

Seneca foto
Herbert Louis Samuel foto

„Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru.“

—  Herbert Louis Samuel britský politik 1870 - 1963

Varianta: Práce je z nejlepších vychovatelů charakteru.

Anton Semjonovič Makarenko foto

„Není špatná mládež, jsou jen špatní vychovatelé.“

—  Anton Semjonovič Makarenko ruský a sovětský pedagog a spisovatel 1888 - 1939

Karel Čapek foto
Mauro Piacenza foto
Michel Bréal foto
Milan Uhde foto

„Byl jsem přesvědčen, že kdo chce upevňovat morálku společnosti, má se stát vychovatelem, státním zástupcem, policistou nebo knězem. Pro politika je podle mého názoru morálka nikoli cílem, ale nepostradatelným nástrojem jeho důvěryhodnosti.“

—  Milan Uhde český ministr kultury ČR, člen českého Parlamentu (1992-1996), člen českého Parlamentu (1996-1998), člen České Národní … 1936

Dílo, „Rozpomínky. Co na sebe vím“ (2013)
Zdroj: [Klára, Kubíčková, Literární počin roku. Uhdeho paměti jsou kronikou poloviny 20. století, iDNES.cz, http://kultura.idnes.cz/pameti-milan-uhde-0ey-/literatura.aspx?c=A131120_133007_literatura_ts, 2013-11-21, 2013-11-22]

Leopold (vévoda z Albany) foto

„Musím přiznat, že mě mé otroctví začíná unavovat, těším se na den, kdy budu schopen prolomit mříže mé železné klece a navždy uletět.“

—  Leopold (vévoda z Albany) britský princ 1853 - 1884

v dopise svému vychovateli
Zdroj: [Mevald Vodičková, Jarmila, 4x prokletá krev, History revue, 2010, březen, 3, 18]

„On byl velká osobnost. Člověk ho ani nemusel brát jako nějakého vychovatele umění. Stačilo, když se s ním stýkal. -- o Emilu Fillovi“

—  Milan Grygar československý malíř 1926

Zdroj: [Koncentračními tábory prošli i velcí malíři Josef Čapek a Emil Filla, kultura.idnes.cz, 2015-04-23, 2015-04-24, http://kultura.idnes.cz/emil-filla-josef-capek-koncentracni-tabor-f1e-/vytvarne-umeni.aspx?c=A150410_134858_vytvarne-umeni_vha]

Konrad Celtis foto

„Tak jest vychovateli trestati, aby vedle metly leželo vždy jablko.“

—  Konrad Celtis německý renesanční humanista 1459 - 1508

Zdroj: [Koráb, Julius, Zlatá zrnka, [1885], Plzeň, V. Steinhauser, 370]

Johann Friedrich Herbart foto

„Vychovateli jest velmi důležito studovati zkušenosti a rozumy moudrých mužů.“

—  Johann Friedrich Herbart německý filozof, psycholog a zakladatel pedagogiky jako akademické disciplíny 1776 - 1841

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 2, 11, česky]

Maria Montessori foto
Giovanni Bosco foto