Bidpaj citáty

16   93

Bidpaj

Pančatantra je sbírka bajek a dalších vyprávění původem z Indie vzniklá mezi roky 300 př. n. l. až 200 n. l. a později podrobená celé řadě různých redakcí.


„Bolest z lásky nelze zmírnit hojivými mastmi.“

„Láska je pokrmem žen. Pro muže je kořením.“


„Láska psa k člověku spočívá v tom, že žije více pro svého majitele než pro zachování svého rodu.“

„Láska se neptá, proč se co děje, když zle je, na pomoc spěje.“

„Žárlivost bývá zpravidla pravá, láska zřídkakdy.“

„Muž, když nezbývá leč na smrt jít, zkusí také vraha sebou vzít.“

„Ženy jen různě vypadají, ale všechny jsou stejné.“

„Žena si vždycky více váží toho, kdo ji znásilňuje, než toho, kdo ji zbožňuje.“


„Pověra a zločin když se v duši tají,časem nejbystřejší rozum rozleptají.“

„Dobrá vůle nezachrání tam, kde příroda nám brání.“

„Ženy jen různě vypadají, ale žádná není jiná.“

„Lidé kradou jako straky, a jsou zlí, když straky taky.“


„Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí.“

„Láska dokáže vtěsnat léta života do chvilky milostné rozkoše.“

„Kdo v lásce zahálí je nenapravitelný lenoch.“

„Blín kdybys zalévat chtěl třeba medem, zas blínem zůstane a jed jen jedem.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .