Charles Spurgeon citáty

Charles Spurgeon foto
141   172

Charles Spurgeon

Datum narození: 19. červen 1834
Datum úmrtí: 31. leden 1892

Reklama

Charles Haddon Spurgeon byl britský reformátor, baptista.

Podobní autoři

Joachim Gauck foto
Joachim Gauck2
německý politik
Joseph Alleine foto
Joseph Alleine7
pastor, autor
John C. Maxwell foto
John C. Maxwell29
americký autor, reproduktor a pastor
Norman Vincent Peale foto
Norman Vincent Peale11
americký spisovatel
Walter Trobisch foto
Walter Trobisch1
německý autor
Martin Luther foto
Martin Luther77
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava pr…
Cyril Connolly foto
Cyril Connolly1
britský autor
John Wyndham foto
John Wyndham6
britský autor
Alan Alexander Milne foto
Alan Alexander Milne23
britský autor
Johann Kaspar Lavater foto
Johann Kaspar Lavater5
švýcarský básník, filozof a kněz

Citáty Charles Spurgeon

„Nevíra zničí i ty nejlepší z nás; víra zachrání i ty nejhorší z nás.“

—  Charles Spurgeon
(en) Unbelief will destroy the best of us; faith will save the worst of us. Source: [Spurgeon, Charles Haddon, The Present Truth: A Collection of Sermons Preached at the Metropolitan Tabernacle, Passmore & Alabaster, New York, 1883, 378, 183, angličtina]

„Víra a poslušnost jsou spojeny v jednom ranečku. Ten, kdo poslouchá Boha, Bohu věří; a ten kdo věří Bohu, Boha poslouchá. Ten, kdo je bez víry, je bez skutků; a ten, kdo je bez skutků, je bez víry.“

—  Charles Spurgeon
(en) Faith and works are bound up in the same bundle. He that obeys God trusts God; and he that trusts God obeys God. He that is without faith is without works; and he that is without works is without faith. Source: [Spurgeon, Charles, The Necessity Of Growing Faith: A Sermon (No. 1857), delivered on Lord's-Day Morning, August 30, 1885, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons31.xlii.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Reklama

„Malá víra přivede tvou duši do nebe; veliká víra přivede nebe do tvé duše.“

—  Charles Spurgeon
(en) A little faith will bring your soul to heaven; a great faith will bring heaven to your soul. Source: [Knight, Walter B, Knight's Treasury of 2000 Illustrations, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1995, 461, 154, 0802840671, angličtina]

„Pokání a víra jsou neznovuzrozeným odporné; raději by opakovali tisíc formálních modliteb, než vyronili jednu jedinou slzu pravého pokání.“

—  Charles Spurgeon
(en) Repentance and faith are distasteful to the unregenerate; they would sooner repeat a thousand formal prayers than shed a solitary tear of true repentance. Source: [Spurgeon, Charles, The Necessity of Regeneration: A Sermon (No. 3121), published on Thursday, December 3, 1908, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons54.xlix.html, 1.6.2005, 8.2.2016, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Zaznamenal jsem, že kdykoliv se někdo vzdá své víry ve Slovo Boží protože to vyžaduje, aby věřil mnoha věcem, jeho nevěra vyžaduje, aby věřil ještě více věcem. Jsou-li ve víře Kristově nějaké obtíže, nejsou ani z desetiny tak velké, jako nesmysly v jakémkoliv systému nevěry, který se ji snaží nahradit.“

—  Charles Spurgeon
(en) I have noticed that whenever a person gives up his belief in the Word of God because it requires that he should believe a good deal, his unbelief requires him to believe a great deal more. If there be any difficulties in the faith of Christ, they are not one-tenth as great as the absurdities in any system of unbelief which seeks to take its place. Source: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 213

„Nevíra je matka neřesti; je to matka hříchu; a je tedy, pravím, zlo jako mor – vůdčí hřích.“

—  Charles Spurgeon
(en) Unbelief is the mother of vice; it is the parent of sin; and, therefore, I say it is a pestilent evil - a master sin. Source: [Spurgeon, Charles, The Sin of Unbelief: A Sermon (No. 3), delivered on Sabbath Morning, January 14, 1855, http://www.spurgeon.org/sermons/0003.htm, 11.2.2016, The Spurgeon Archive, angličtina]

„Přestanu-li kázat o spáse skrze víru v Ježíše, zavřete mě do blázince, neboť si můžete být jisti, že jsem přišel o rozum.“

—  Charles Spurgeon
(en) When I cease to preach salvation by faith in Jesus, put me into a lunatic asylum, for you may be sure that my mind is gone. Source: [Drummond, Lewis A, Spurgeon: Prince of Preachers, https://books.google.cz/books?id=u2I6TWXFEmQC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Kregel Publications, Grand Rapids, 1992, 895, 27, 0825498309, angličtina]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Dbejte o zrnko víry více, než o mnoho vzrušení.“

—  Charles Spurgeon
(en) Care more for a grain of faith than a ton of excitement. Source: [Spurgeon, Charles Haddon, Lectures to my students: a selection from addresses delivered to the students of the pastors' college, Metropolitan tabernacle, I, https://books.google.cz/books?id=j-8GAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Passmore and Alabaster, London, 1875, 204, 179, angličtina]

„Malá víra obdrží veliká milosrdenství, ale veliká víra ještě větší.“

—  Charles Spurgeon
(en) Little faith gets very great mercies, but great faith still greater. Source: [Spurgeon, Charles Haddon, Brilliants: selected from the works of C.H. Spurgeon, Cassino, 1892, 36, 11, angličtina]

„Víra, která nepůsobí k pročištění, bude působit k rozkladu. Pokud nás víra nevede ke vzdychání po svatosti, není o nic lepší než víra ďáblů, a možná ani tak dobrá jako jejich.“

—  Charles Spurgeon
(en) A faith which works not for purification will work for putrefaction. Unless our faith makes us pine after holiness, it is no better than the faith of devils, and perhaps it is not even so good as that. Source: [Spurgeon, Charles, Receiving the Holy Spirit: A Sermon (No. 1790), delivered on Lord's-Day Morning, July 13, 1884, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons30.xxxiv.html, 1.6.2005, 10.2.2016, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

„Víra není slepou věcí, neboť víra začíná s poznáním. Není věcí spekulací, neboť víra věří skutečnostem, které jsou jisté. Není věcí nepraktickou, snivou, neboť víra důvěřuje, a přivazuje svůj osud k pravdě zjevení.“

—  Charles Spurgeon
(en) Faith is not a blind thing; for faith begins with knowledge. It is not a speculative thing; for faith believes facts of which it is sure. It is not an unpractical, dreamy thing; for faith trusts, and stakes its destiny upon the truth of revelation. Source: All of Grace. S. 68.

„Pravá víra a pravé pokání jsou dvojčata; bylo by zbytečné pokoušet se říci, které se rodí jako první. Všechny paprsky kola se hýbou najednou, když se hýbe kolo; a tak všechny ctnosti začínají jednat, když Duch svatý vypůsobí znovuzrození.“

—  Charles Spurgeon
(en) True belief and true repentance are twins: it would be idle to attempt to say which is born first. All the spokes of a wheel move at once when the wheel moves, and so all the graces commence action when regeneration is wrought by the Holy Ghost. Source: [Spurgeon, Charles Haddon, The Soul Winner, https://books.google.cz/books?id=PxPIve6upzkC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Cosimo, Inc, New York, 2007, 260, 22, 1602067708, angličtina]

„Pokání roste jako roste víra. Nemyl se o tom; pokání není věcí dnů či týdnů. (…) Ne, je to celoživotní ctnost, jako víra sama.“

—  Charles Spurgeon
(en) Repentance grows as faith grows. Do not make any mistake about it; repentance is not a thing of days and weeks. (…) No; it is the grace of a lifetime, like faith itself. Source: Ibid., s119.

Today's anniversary
Jim Morrison foto
Jim Morrison47
vedoucí zpěvák The Doors 1943 - 1971
Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus180
římský lyrik -65 - -8 př. n. l.
John Lennon foto
John Lennon83
britský hudebník 1940 - 1980
Benjamin Constant foto
Benjamin Constant4
1767 - 1830
Dalších 59 dnešních výročí
Podobní autoři
Joachim Gauck foto
Joachim Gauck2
německý politik
Joseph Alleine foto
Joseph Alleine7
pastor, autor
John C. Maxwell foto
John C. Maxwell29
americký autor, reproduktor a pastor
Norman Vincent Peale foto
Norman Vincent Peale11
americký spisovatel
Walter Trobisch foto
Walter Trobisch1
německý autor