Dalajláma citáty strana 3


„Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci.“

„Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.“


„Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali.“

„Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist.“

„Cílem našeho života je stát se šťastným.“

„Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.“

„Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty.“

„Nedopusť, aby chování jiných ničilo tvůj vnitřní mír.“


„Já narozeniny neslavím. Ten den se pro mě nijak neliší od ostatních. Každý den je den narození. Vstáváte ráno a všechno je svěží. Důležité však je, že ten nový den vám musí přinést radost.“

„Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu. Pochází buď z malého sebevědomí, nebo se opírá o dočasné a povrchní úspěchy.“

„Myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.“

„Když si člověk uchová k životu kladný vztah, může být šťastný i v těch nejnepříznivějších podmínkách.“


„Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.“

„Když se člověku zdá, že všechno jde špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného.“

„Držte se tří R:
- respektu vůči sobe
- respektu vůči ostatním
- responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy.“

„Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné...“

Zobrazeno 33-48 citátů z celkem 64 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .