David Hume citáty

David Hume foto

7   51

David Hume

Datum narození: 26. duben 1711
Datum úmrtí: 25. srpen 1776

David Hume [deɪ.vɪd hjʊːm] je považován za jednoho z největších anglicky píšících filosofů 18. století, domyšlením některých důsledků teorie poznání známé jako empirismus poukázal na jeho nedostatky, což prý vytrhlo Immanuela Kanta z jeho dogmatického spánku. Hume je známý svou kritikou kategorie kauzality jako něčeho, co by bylo ve věcech. Další oblastí kritiky je u Huma pojetí poznání jako indukce. V kontextu ateismu má Hume, deklarující se jako tvrdošíjný ateista, zejména význam svým principem přístupu k tzv. zázrakům, tzv. Humeovou břitvou, tzn. právě tím, že se „zázrak“ definuje jako porušení přírodního zákona, jehož fungování je ale v souladu se vší lidskou zkušeností, je zázrak něčím nemožným. Hume odmítá i deismus, podle něj nelze na nějakého Boha-Tvůrce usuzovat ze světa, tj. z „výtvoru“.

Citáty David Hume


„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

„Zakládat jednu hypotézu na druhé znamená stavět ve vzduchu. Pomocí takových domněnek a smyšlenek lze dosáhnout nanejvýš toho, že zajistíme pouhou možnost našeho názoru; jeho skutečnost však touto cestou nedokážeme.“


„Naše mravní přesvědčení se nezakládají na rozumu, nýbrž na pocitech.“

„Čas člověka, když se s ním dobře hospodaří, je jako obdělávané pole.“

„Když vezmeme do ruky kterýkoli svazek, například z bohosloví nebo školské metafyziky, položme si otázku: Obsahuje abstraktní úvahy o kvantitě nebo čísle? Ne. Obsahuje zkušenostní úvahy o faktických okolnostech a jsoucím? Ne. Budiž tedy předán plameni, neboť nemůže obsahovat nic než sofistiku a klam.“

„Když jsem hledal sebe sama, nikdy jsem nenašel nikoho doma.“

„Co je pravděpodobnější: že najednou přestaly platit zákony přírody, nebo že si jedna židovská koketka trochu zalhala?“

„Beauty is no quality in things themselves: It exists merely in the mind which contemplates them; and each mind perceives a different beauty.“ Of the Standard of Taste and Other Essays


„Generally speaking, the errors in religion are dangerous; those in philosophy only ridiculous.“ A Treatise of Human Nature

„No man ever threw away life while it was worth keeping.“ Essays on Suicide and the Immortality of the Soul

„Epicurus's old questions are still unanswered: Is he (God) willing to prevent evil, but not able? then he is impotent. Is he able, but not willing? then he is malevolent. Is he both able and willing? then whence evil?“

„Reason is, and ought only to be the slave of the passions.“


„Reading and sauntering and lounging and dosing, which I call thinking, is my supreme Happiness.“

„In our reasonings concerning matter of fact, there are all imaginable degrees of assurance, from the highest certainty to the lowest species of moral evidence..“ An Enquiry Concerning Human Understanding

„The life of man is of no greater importance to the universe than that of an oyster.“ On Suicide

„The truth springs from arguments amongst friends.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .