Ervand Abrahamian citáty

1   0

Ervand Abrahamian

Datum narození: 1940

Ervand Abrahamian je americký historik íránského původu.„Chomejního je třeba chápat jako duchovního vůdce, jenž byl vtažen do politiky, a který tak považoval za nutné vyjadřovat se k otázkám lidské povahy, sociální spravedlnosti, třídního rozdělení, právních autorit i státní moci, hovořit o politické teorii – a to vše ve zkratce. Jelikož byly jeho názory často formovány na základě okamžitých a rychle se pozměňujících okolností, nepřekvapí, že též obsahují řadu protimluv a nesrovnalostí. A to do takové míry, že jej někteří vědci označují za ultrakonzervatistu, jiní za fundamentalistického reakcionáře a další za revolučního radikála, či dokonce socialistického rovnostáře.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .