Percy Bysshe Shelley citáty

Percy Bysshe Shelley foto

17   183

Percy Bysshe Shelley

Datum narození: 4. srpen 1792
Datum úmrtí: 8. červenec 1822

Percy Bysshe Shelley [pɜːsi bɪʃ ʃɛlɪ] IPA byl anglický romantický básník, jenž patří k nejvýznamnějším romantickým autorům a je považován za tvůrce nejlepších lyrických básní napsaných v anglickém jazyce. Nejvíce se proslavil svými básněmi Ozymandias, Óda na západní vítr, Skřivánkovi a Maska anarchie. Nicméně většinu jeho díla tvoří dlouhé vizionářské básně Alastor, Adonis, Vzpoura Islámu, Odpoutaný Prométheus a nedokončená báseň Triumf života. Jeho nekonvenční životní styl a idealismus, společně s jeho skeptickým tónem z něj udělaly nechvalně proslulého a nejvíce nenáviděného muže své doby. Stal se idolem pro následující dvě nebo tři generace básníků. Byl rovněž obdivován Karlem Marxem, Henrym Stephensem Saltem a Georgem Bernardem Shawem. Podobně jako jeho současníci John Keats a Lord Byron, předčasně zemřel. Jeho ženou byla Mary Wollstonecraft Shelley, autorka Frankensteina, ke kterému napsal v roce 1818 úvod.

Citáty Percy Bysshe Shelley


„Nikdo není opravdu dobře oblečen, nenosí-li na tváři úsměv.“

„Čím víc se učíme, tím víc odhalujeme svoji nevědomost.“


„Láska se rodí z okouzlení.“

„Satira málokdy dokáže napravit. Proto nechť není pouze úsměvná, ale i sžíravá, aby hlupáky, které nemůže polepšit, aspoň poleptala.“

„Nejjistěji lže ten, kdo pravdu pouze zfalšuje a nevymýšlí si úplnou lež; nejlépe je tu a tam ubrat kousek pravdy a nahradit ždibcem nepravdy.“

„V manželství se spíše stydíme projevit lásku duchovní než tělesnou, před manželstvím spíše naopak.“

„Básníci jsou neuznávání zákonodárci světa.“

„Velké duchovní vlastnosti málokdy dopomohou manželství ke štěstí, protože zřídka kdy zapůsobí. Zato malé pozornosti a zvyklosti a ústupný rozum jsou základem štěstí.“


„Člověk nemůže říci: „Budu skládat poezii.“ Je omyl tvrdit, že nejlepší poetické pasáže vznikly na základě práce a studia. Když se rodí, prchavé závany inspirace jsou nevýslovně povznášející a plné potěšení.“

„Básník a člověk jsou dvě různé podstaty. Ačkoli existují pospolu, nemusí si být sebe navzájem vůbec vědomy a nejsou schopny na základě reflexe rozhodnout, jaké mají síly a oč se snaží.“

„Systém, který vymyslí velký člověk, nemohou hájit malí lidé, i k tomu je potřebí velkého člověka.“

„Kdo není stále moudřejší, není ani moudrý.“


„Veliká socha nebo obraz vyrůstají silou umělcovy tvorby jako dítě v matčině lůně; duch, jenž řídí jeho ruce při utváření díla, si není schopen vysvětlit původ, stádia nebo prostředky tvůrčího procesu.“

„Mysl je při tvorbě jako hasnoucí uhel, který jakýsi neviditelný vliv, třebas závan větru, probudí k přechodnému jasu. Tato síla vzniká zevnitř jako barva květiny, která bledne a mění se během svého vývoje. Vědomá část naší psychiky nedokáže předvídat, kdy se objeví ani kdy zmizí.“

„Nejmíň nenávidí lidé, kteří svou nenávist projevují výsměchem a vtipem.“

„Brzy se i kuchařské umění zdokonalí tak, že kuchař, který peče pstruhy, nebude umět usmažit kapra.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .