Jan Vokál citáty

Jan Vokál foto

2   0

Jan Vokál

Datum narození: 25. září 1958

Mons. Jan Vokál je český římskokatolický biskup. Od roku 1991 byl vatikánským úředníkem. Dne 3. března 2011 ho papež Benedikt XVI. jmenoval královéhradeckým biskupem. Biskupské svěcení přijal 7. května 2011 ve vatikánské bazilice sv. Petra z rukou vatikánského státního sekretáře kardinála Tarcisia Bertoneho.


„Pan arcibiskup Karel měl velikou úctu ke vznešenosti kněžského a apoštolského povolání. Věřil v mimořádnou sílu kněžského požehnání. Velmi rád všem žehnal a sám také kněžské požehnání často vyhledával. Pamatuji si, že jsem se později jako kněz ostýchal svému biskupovi žehnat, ale on na tom trval.“

„Podle mého skromného názoru, ale také na základě toho, co slyším kolem sebe, mám za to, že ve světě je rozšířená malá obeznámenost nebo přímo neznalost věcí, které jsou pro naší víru zcela zásadní: koncept stvoření, hříchu, odpuštění, obrácení a tedy také milosrdenství, které s tím bezprostředně souvisí.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .