„Podle mého skromného názoru, ale také na základě toho, co slyším kolem sebe, mám za to, že ve světě je rozšířená malá obeznámenost nebo přímo neznalost věcí, které jsou pro naší víru zcela zásadní: koncept stvoření, hříchu, odpuštění, obrácení a tedy také milosrdenství, které s tím bezprostředně souvisí.“

— Jan Vokál

Reklama

Podobné citáty

Niccolo Machiavelli foto
John Charles Ryle foto
Reklama
Romain Rolland foto
Oscar Wilde foto
François-René de Chateaubriand foto
 Madonna foto
Michael Jackson foto
Reklama
Nikola Tesla foto

„Ze všech věcí na světě mám nejraději knížky.“

— Nikola Tesla vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943

Orison Swett Marden foto
Jan Skácel foto
Søren Kierkegaard foto
Reklama
Søren Kierkegaard foto
Margaret Mead foto
 Moby foto
Marcus Tullius Cicero foto
Další