Jean Dutourd citáty strana 2


„Srdce se nikdy neprojeví okamžitě, skoro nikdy okamžitě nezměří, nakolik je zasaženo. Dojde k tomu až později, když se krásný nebo strašný okamžik stal minulostí, když se změnil v tu zbytečnou věc, jakou je vzpomínka.“

„Být šťastným neznamená být spokojený, nýbrž zapomenout, nelítostně, nemilosrdně, definitivně zapomenout, odvrhnout do bezedné propasti všechno osobní.“


„Lidi do sebe cpou pitomosti, stará melodramata přešitá na moderní fazónu, obrázkové idyly a utahané romance, aby se nezalkli ze samých továren, elektroniky, or-ganizace práce, cest do vesmíru a politiky bloků. Je to protiváha. Je to hradba proti beznaději, do které by se musel lidský rod propadnout, kdyby si uvědomil, co udělal ze světa, který mu daroval Bůh.“

„Člověk se nikdy neobětuje v zoufalství, nýbrž v nadšení. Neočekává od svého obětování smutek a beznaděj, nýbrž naopak blaženost, která převýší všechno, co mu může poskytnout běžný život.“

„Na komplexu méněcennosti je nejhorší, že jím netrpí ti kdož by měli.“

„Člověk si opravdu uvědomí marnost a nicotnost věcí, až když je má.“

„Člověk nepozorovaně, ale vždycky jednou za deset nebo za patnáct let "naráz zestárne", jako kdyby na něj příroda zapomněla a pak se zničehonic upamatovala a honem ho posadila na úroveň jeho skutečného stáří.“

„Rodinné patriotství, jako každé jiné, dělá z člověka nelítostného a zaslepeného tvora.“


„Člověk, který se chystá někomu ublížit, mluvívá o něm dvojím způsobem: buď ho pomlouvá, aby si dodal odvahy, nebo ho zahrnuje květinami, aby ho odškodnil, a možná je to taky poslední pokus, aby se na chvilku ještě na své cestě zastavil.“

„Život člověka, který přeskočil osudný věk, se řítí děsivou rychlostí.“

„Člověk má jít vždycky po stopách své duše, i když to, co na něj čeká na dně, je strašné. Jedině tak se s tím může vypořádat.“

„Člověk, který své city podřizuje rozumu, musí být nutně pyšný.“


„Umění, to vlastně znamená dělat ze starého nové.“

„Člověk je odpovědný za všechno, co se mu přihodí.“

„Jediné, co v lidském životě stojí za vypravování, to je mládí.“

„Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naši nedůvěru všemi kličkami rozumu.“

Zobrazeno 17-32 citátů z celkem 158 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .